Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Δεν αποστέλλεται προσωρινά κατάλογος βεβαίωσης οφειλών προς το ΚΕΑΟ



Μετά από πιέσεις της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών δεν αποστέλλεται κατάλογος βεβαίωσης οφειλών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών από το Ε.Τ.Α.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: