Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ


Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα στην οποία μπορούμε να βοηθήσουμε!

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των νέων μέσων ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης στην παρακίνηση του κοινού να ενισχύσει και να συμμετάσχει στις πρωτοβουλίες δράσεων ΕΚΕ των μεγαλύτερων ελληνικών τηλεοπτικών δικτύων.
Το ερωτηματολόγιο που καλείστε να συμπληρώσετε είναι ανώνυμο και τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.
Τέλος, δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις και αυτό που χρειάζεται είναι η ειλικρινής έκφραση της προσωπικής σας άποψης.

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους». Με λίγα λόγια, EKE είναι οι οικειοθελείς ενέργειες των επιχειρήσεων με στόχο την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.  

Περισσότερα στο link ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: