Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012


Το εκπαιδευτικό δεν λύνεται με νόμους. Ή μια ζωή στις αίθουσες ή μια ζωή στους δρόμους.

Από το www.axmmet.tk
Ο νόμος 4009 από την μέρα της ψήφισής του, καταδικάστηκε από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας με απόγειο τον αγώνα των φοιτητών. Οποιαδήποτε πτυχή του νόμου πήγε να εφαρμοστεί από το Υπ. Παιδείας με κυρίαρχη την εφαρμογή του Σ.Δ. βρήκε απέναντι της το φοιτητικό σώμα. Εν μέσω του καλοκαιριού, ξανά, η νέα κυβέρνηση επαναψηφίζει ισχυροποιώντας τον ίδιο αντιεκπαιδευτικό νόμο, στον οποίο δεν αλλάζει ούτε η φιλοσοφία του ούτε η κατεύθυνση που βάζει για τους φοιτητές, αλλά συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Ο νόμος 4076 απαξιώνει τα πτυχία πιστοποίησης, διαλύοντας τα γνωστικά και επιστημονικά αντικείμενα των σχολών. Ο τίλτος αυτός διαλύει τα ενιαία πτυχία και κατακερματίζει τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα. Στα πλαίσια της εντατικοποίησης και της πειθάρχησης του φ.σ. προβλέπονται διατάξεις όπως ο συγκεκριμένος αριθμός προσπάθειας για επιτυχία σε κάθε επιμέρους μάθημα, τα ν+2, οι υποχρεωτικές παρακολουθήσεις κτλ. Τέλος, με αφορμή τη γενικότερη κρίση που διαπερνά την χώρα, καταργούνται οι φοιτητικές παροχές με πιο έντονη την εγκύκλιο για την κατάργηση δωρεάν συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, όπως και την κουβέντα για επιβολή διδάκτρων. Από την μεριά μας, στεκόμαστε απέναντι στη διάλυση του δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου, καθώς και στην μετατροπή των πτυχίων σε τίτλους ανεργίας. Θα συνδεθούμε με όλα τα κομμάτια της κοινωνίας-εντός και εκτός ακαδημαϊκής κοινότητας και με τις κατάλληλες πιέσεις θα παράξουμε τριγμούς σε οποιαδήποτε κυβέρνηση τσακίζει το παρόν και υποθηκεύει το μέλλον μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: