Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Μή αναγκαία η επιχειρησιακή σύμβαση της ΝΕΟΓΑΛ

Σε αρνητική γνωμοδότηση για την κατάρτιση της ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης στην γαλακτοβιομηχανία Δράμας ΝΕΟΓΑΛ κατέληξε το Συμβούλιο Κοινωνικού ελέγχου Επιθεωρητών Εργασίας Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ) επί της κοινής αιτιολογικής έκθεσης για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης στη γαλακτοβιομηχανία Δράμας ΝΕΟΓΑΛ.
Μετά από πολύωρη συνεδρίαση, την Τετάρτη, το Συμβούλιο κατέληξε ότι "τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία δεν είναι ικανά να στοιχειοθετήσουν την ύπαρξη επιτακτικής ανάγκης μείωσης του εργατικού κόστους προκειμένου να στηριχθεί η επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της ανταγωνιστικότητας και της βελτίωσης της παραγωγικότητας της".

Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν πληροί κανέναν από τους παράγοντες που θα μπορούσαν να την καταστήσουν επισφαλή για τους μετόχους ή τους πιστωτές της, αναφέρεται.

Το Συμβούλιο διαπιστώνει επίσης ότι, η Εταιρία διαθέτει πολύ μεγάλη ρευστότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται από τα διαθέσιμά της που αγγίζουν τα € 11 εκατ. Το ποσό αυτό, το οποίο αντιστοιχεί στο 60% του ετήσιου κύκλου εργασιών της και είναι περίπου 1,5 φορές υψηλότερο από τις υποχρεώσεις της, την καθιστά ιδιαίτερα ασφαλή σε ενδεχόμενη συγκυριακή συρρίκνωση των αποτελεσμάτων της.

Διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση καθώς τα ίδια κεφάλαιά της υπερκαλύπτουν τα δανειακά της κατά 6,35 φορές και τις συνολικές της υποχρεώσεις κατά 2,35 φορές.

Το λειτουργικό της περιθώριο (EBITDA) διαμορφώνεται στο 19,33%, 21,57% και 17,64% για τα έτη 2007, 2008 και 2009.

Το περιθώριο καθαρού κέρδους μετά από φόρους διαμορφώνεται στο 8,90%, 8,78% και 8,26% αντίστοιχα.

Ο Δείκτης κάλυψης τόκων ανήλθε για το 2009 στο 11,76 (φορές), μέγεθος ιδιαίτερα υψηλό και πολύ μακριά από τη ζώνη κινδύνου.

Δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο που δεν χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα και συνεπώς δεν αναμένονται ακραίες μεταβολές στον κύκλο εργασιών από τη μία χρονιά στην άλλη, παρά μόνο αν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι (όπως διατροφική κρίση, ή κρίση αξιοπιστίας για την ποιότητα των προϊόντων της εταιρίας κ.λπ).

Ωστόσο, ένας τέτοιος κίνδυνος είναι ανεξάρτητος από τη φάση στην οποία βρίσκεται η οικονομία μιας χώρας.

Τέλος το πόρισμα του ΣΚΕΕ επισημαίνει, ότι "το δικαίωμα που χορηγεί ο νέος νόμος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ασκείται καταχρηστικά.

Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα του τοπικού τύπου στη Δράμα, που επικαλείται δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρείας κ. Χριστόφορου Σεβαστίδη, η ΝΕΟΓΑΛ, "αν και από το νόμο είναι ελεύθερη να το πράξει, δεν σκοπεύει να θέσει την επιχειρησιακή σύμβαση σε εφαρμογή, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε τροποποίηση της".

Μιλώντας τέλος στο ΑΠΕ, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Δράμας κ. Βασίλης Δασκάλου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την γνωμοδότηση του ΣΚΕΕ εκτιμώντας ότι αποτρέπει την σύναψη παρόμοιων συμβάσεων από άλλες επιχειρήσεις.

Η ΝΕΟΓΑΛ απασχολεί 120 εργαζομένους και η Επιχειρησιακή Σύμβαση που έχει υπογράψει η εταιρεία με το σωματείο των εργαζομένων, και έχει τεθεί τυπικά σε ισχύ από την πρώτη Ιανουαρίου προβλέπει μείωση αποδοχών κατά 9% την επόμενη διετία.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: