Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

Για πολιτικό φακέλωμα καταγγέλλει την Ύπατη Αρμοστεία η Συνέλευση Εργαζομένων σε ΜΚΟ Λέσβου


Καταγγελία Συνέλευσης Εργαζομένων σε ΜΚΟ Λέσβου
Η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες είναι ένας θεσμικός φορέας, που έχει
αναλάβει την διαχείριση του μεγαλύτερου τμήματος της χρηματοδότησης για το
προσφυγικό στην Ελλάδα. Μέσω αυτής χρηματοδοτείται ένας μεγάλος αριθμός ΜΚΟ
με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων της. Εν όψει των εκλογών, η Ύπατη
Αρμοστεία έστειλε στις 19 Μαρτίου ένα email σε όλους τους φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται, με βάση το οποίο πρέπει οι συνεργαζόμενες οργανώσεις να αρχίσουν
να ελέγχουν τους εργαζομένους τους για τα πολιτικά τους φρονήματα. Συγκεκριμένα,
όπως αναφέρει και το δημοσιευμένο email, οι οργανώσεις οφείλουν να ελέγχουν
τους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για δραστηριότητα που
αντιβαίνει στις αξίες της Ύπατης Αρμοστείας. Ως συνέλευση εργαζομένων βάσης σε
ΜΚΟ στην Λέσβο θεωρούμε πως τέτοιες πρακτικές φακελώματος είναι παράνομες,
ανήθικες και έχουν ένα σαφή αντεργατικό χαρακτήρα. Αποτελεί μία πρακτική, η
οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς αναιρούνται τα όρια προσωπικής και
εργασιακής ζωής και μπορούν να οδηγήσουν σε απολύσεις για πολιτικούς λόγους.
Τέλος, η συγκεκριμένη απόφαση δεν αφορά μόνο τους εργαζομένους με ΜΚΟ, αλλά
όλο το εργατικό κινημα, καθώς συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός "τύπου"
εργαζομένου, πειθήνιου και υποτακτικού, ο οποίος θα πρέπει να ελέγχει την
εκδήλωση των προσωπικών και των πολιτικών του φρονημάτων, προκειμένου να
διεκδικήσει μία θέση εργασίας.
Η Ύπατη Αρμοστεία, καθώς και οι οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από αυτήν
οφείλουν να απαντήσουν δημόσια, για το αν έχουν συγκροτήσει τέτοιες λίστες
εργαζομένων.
Συνέλευση εργαζομένων σε ΜΚΟ Λέσβου

Δεν υπάρχουν σχόλια: