Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Με 50 ένσημα η ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος του υπουργείου Eργασίας σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και την παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ο.Γ.Α. με 50 ένσημα αντί για 100 που προβλέπει ο σχετικός νόμοςΔεν υπάρχουν σχόλια: