Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ


Αριστερή Συσπείρωση - Οι προϋποθέσεις στο δρόμο οικοδόμησης του επαναστατικού κόμματοςΑπό Αριστερή Συσπείρωση 

Στα πλαίσια της ιδρυτικής μας διακήρυξης καθώς και στις πλέον πρόσφατες πολιτικές μας αποφάσεις, έχουμε αναγνωρίσει ως σημείο αναφοράς μας την ιστορική αναγκαιότητα οικοδόμησης ενός σύγχρονου κομμουνιστικού προγράμματος και κόμματος στην Ελλάδα. Αυτή η πολιτική μας απόφαση δεν αποτυπώνει κάποιον υπερ-επαναστατικό φετιχισμό.

H εκτίμηση της οργάνωσης μας είναι πως η οικοδόμηση του συγχρόνου επαναστατικού υποκειμένου αποτυπώνεται στις πραγματικές πολιτικές δυνατότητες για την εργατική τάξη και ανταποκρίνεται στην κοινωνική αναγκαιότητα υπό το βάρος της ειδικής συγκυρίας της διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά της εκδήλωσής της στα πλαίσια του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Τα βασικά σημεία πάνω στα οποία θεμελιώνεται η πολιτική μας θέση είναι τα ακόλουθα:
Η διεθνής καπιταλιστική κρίση, που το ξεπέρασμά της παραμένει δύσκολο για το κεφάλαιο και που προϋποθέτει ακόμα βαθύτερες και αντιδραστικότερες τομές, τη συντριβή των κατακτήσεων των εργατικών και των μικρομεσαίων στρωμάτων, τη διάλυση της εργασίας σε κάθε της «θεσμική»μορφή.
Η ειδική μορφή της διεύρυνσης των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων, η ένταση των πολέμων στα όρια σύγκρουσης ή και μεταβολής των ιμπεριαλιστικών ισορροπιών στο φόντο των ανακατατάξεων στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα. Το μαζικό κύμα προσφυγιάς- εκμετάλλευσης αλλά και αναζήτησης μιας καλύτερης προοπτικής, με τη μεταφορά πολιτισμικού φορτίου και δεξιοτήτων.
Η ειδική ισχύς της κρίσης στην Ελλάδα που παροξύνεται εξαιτίας της θέσης του ελληνικού καπιταλισμού στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα ΕΕ-ΟΝΕ, αναδεικνύοντας το χαρακτήρα της ιστορικής αποτυχίας του ελληνικού καπιταλισμού και της ελληνικής αστικής τάξης που εξαιτίας της αποτυχίας αυτής, δημιουργεί αντικειμενικά ώριμες συνθήκες για τη μάχη της απόκτησης του ελέγχου της οικονομίας και της παραγωγής και της αλλαγής των σχέσεων ιδιοκτησίας. Αυτό το στοιχείο μπορεί να αποτελέσει την απαίτηση της μαζικής πλειοψηφίας των λαϊκών τάξεων και της μάζας των ανέργων, απέναντι στις ορέξεις των χρεοκοπημένων ανώτερων εκμεταλλευτικών τάξεων. Με τέτοιους όρους είναι δυνατή η συγκρότηση ενός ηγεμονικού σχεδίου από την εργατική τάξη διαμορφώνοντας μια κοινωνική πλειοψηφία που θα συντρίψει τον υφιστάμενο συνασπισμό εξουσίας και να ανοίξει το δρόμο για το σοσιαλισμό.
Την ανάγκη ρήξης με το σύνολο των αστικών επιλογών και συνολικής απάντησης για τα εκμεταλλευόμενα στρώματα, προκειμένου να υπάρξουν οι προϋποθέσεις αλλαγής του κοινωνικού συσχετισμού δύναμης και βελτίωσης της θέσης τους στον κοινωνικό σχηματισμό. Η αναγκαιότητα αυτή γεννάται από την χρεωκοπία των αστικών στρατηγικών κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης των χαμηλότερων στρωμάτων στην εποχή της κρίσης, και από την ένταση της επίθεσης ακριβώς ως μονόδρομου για τη σωτηρία της αστικής τάξης. Επίσης, ως απάντηση στον κατακερματισμό και τη διαλυτοποίηση της εργατικής τάξης και τις θεωρίες περί αδυναμίας χειραφέτησης της εργατικής τάξης στο σύγχρονο καπιταλισμό δυτικού τύπου.
Τις ίδιες τις δυνατότητες σχηματισμού μιας ευρύτερης κοινωνικής συμμαχίας με πυρήνα τη σύγχρονη εργατική τάξη που έχει τις αντικειμενικές δεξιότητες να αναλάβει τον ιστορικό κοινωνικό της ρόλο και να οδηγήσει τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις στην έξοδο από την κρίση.
Η αδυναμία της αριστεράς διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα να απαντήσει σε κρίσιμα για τις εργατικές τάξεις ερωτήματα (όπως τα εθνικά) από διεθνιστική σκοπιά, με την παράλληλη ανάπτυξη-και σε πολλές περιπτώσεις επικράτηση-της από αντιδραστική κατεύθυνση κριτικής και αντίθεσης με τη διεθνοποίηση του καπιταλισμού και τις ολοκληρώσεις τύπου ΕΕ. Την άνοδο του σκεπτικισμού από ακροδεξιά κατεύθυνση, του φασισμού και την προώθηση αντιδραστικότερων μεθόδων υποταγής των κατώτερων στρωμάτων, υπό το πρίσμα μιας εθνικής «υπερταξικής» συμμαχίας.
Τις αδυναμίες των μετωπικών οργανώσεων και των κοινωνικών κινημάτων να προτάξουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, και το τσαλαβούτημα στην αστική διαχειριστική τακτική οργανώσεων και ρευμάτων της αριστεράς μέχρι και τα όρια και της αντικαπιταλιστικής.
Η σύγχρονη κινηματική εμπειρία και οργάνωση των εργατολαϊκών στρωμάτων, οι διαδικασίες αποδιάρθρωσης του κοινωνικού και εργασιακού χώρου, η χρεοκοπία του παραδοσιακού συνδικαλισμού.

Αυτή η πραγματικότητα δε γεννάει μόνο το ερώτημα της συσπείρωσης των δυνάμεων όσων οργανώσεων και αγωνιστών παραμένουν σε κατεύθυνση σύγκρουσης με το διαχειριστικό δρόμο αλλά προϋποθέτει και ένα σύγχρονο κομμουνιστικό πρόγραμμα ως στρατηγικό στοιχείο παρέμβασης στην εργατική τάξη και τα εργατολαϊκά στρώματα με στόχο τη χειραφέτηση και τη σωτηρία τους, απέναντι σε θεωρίες περί προστασίας όλου του λαού και του ταξικού αμυντισμού για τη διατήρηση των όποιων κεκτημένων.

Απαραίτητο συστατικό του νέου προγράμματος είναι η ρήξη με την αστική στρατηγική και διαχείριση - αυτό που ονομάζουμε αντικαπιταλιστική ρήξη, η συγκρότηση των πολιτικών και κοινωνικών όρων παρέμβασης των εργατολαϊκών στρωμάτων με όρους διεκδίκησης της εξουσίας, και η σύγκρουση με το μεταρρυθμιστικό δρόμο και την αμυντική υποχώρηση.

Η σύγχρονη επαναστατική στρατηγική δεν περνάει μέσα από την «ανάπτυξη» και «την κοινωνική σωτηρία» στο έδαφος του καπιταλισμού, με την τακτική της «σκάλας», όπου πρώτα θα σωθούμε από το €, μετά θα ανοίξουμε τη σύγκρουση με τον ιμπεριαλισμό και το διεθνή έλεγχο και μέσα από αυτά θα αυγατίσει το κίνημα και θα έρθει ο σοσιαλισμός. Πολύ περισσότερο εάν ως προϋπόθεση μπαίνει η κατάληψη της κοινοβουλευτικής εξουσίας. Δε μπορεί να υπάρξει κομμουνισμός χωρίς επανάσταση, χωρίς μάχη για την εξουσία, χωρίς απόσπαση του ελέγχου της παραγωγής και της ιδιοκτησίας από τα χέρια της αστικής τάξης και των συμμάχων της. Συνεπώς είναι κεντρικός ο ρόλος της επαναστατικής τομής και της μετέπειτα μεταβατικής περιόδου προς την κοινωνική απελευθέρωση.

Για την προώθηση του άλλου δρόμου και της οργάνωσης της αντικαπιταλιστικής πάλης το κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα οφείλουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των μορφών οργάνωσης της εργατικής τάξης, της νεολαίας και των λαϊκών στρωμάτων. Οφείλουν να συμβάλλουν στην οργανική σύνδεση όλων αυτών των τμημάτων και στην ευρύτερη πολιτικοποίηση τους, με στόχο την ενοποίησή της πάλης τους στο πολιτικό επίπεδο απέναντι στο κεφάλαιο. Αυτή η προσπάθεια οφείλει να γίνει διακριτά από τις παραδοσιακές μορφές οργάνωσης των εργατικών αγώνων που λειτουργούν αντικειμενικά απέναντι στα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η πρόταση αυτή δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τα υπάρχοντα πολιτικά μέτωπα (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) ούτε προϋποθέτει το μετασχηματισμό τους. Αξιοποιεί την ιστορική εμπειρία της δράσης τους, ερμηνεύει τα πολιτικά τους όρια και στοχεύει στο ξεπέρασμα των προβληματικών και την ανασυγκρότησή τους σε μία μαζικότερη κατεύθυνση και αναβαθμισμένη τελικά παρουσία.

Ωστόσο οφείλουν να ξεπερνιούνται οι εσωτερικές αδυναμίες τους, που αφορούν στην ταξική διάρθρωση και το πολιτικό τους πρόγραμμα. Μια λογική συγκρότησης όπως την περιγράφουμε στις πολιτικές μας αποφάσεις είναι ο δρόμος της πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης μιας πολιτικής πρωτοπορίας εντός του εργατικού κινήματος, ο μετασχηματισμός της μέσα από την παρέμβαση αυτής της πρωτοπορίας σε ένα αντικαπιταλιστικό κίνημα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων και τελικά ο μετασχηματισμός της σε επαναστατική πλειοψηφία των εργατολαϊκών στρωμάτων.

Για την πολιτικοποίηση των λαϊκών δράσεων και τη σύνδεση του πολιτικού μετώπου και των κοινωνικών πρακτικών, ο ρόλος του νέου κομμουνιστικού κόμματος είναι κεντρικός. Μπορεί να αποτελέσει την ουσία που θα συνενώσει τη δράση, τα διαφορετικά πολιτικά ρεύματα και πρακτικές, επί μέρους διεκδικήσεις και πολιτικά σχέδια, και θα τα τροφοδοτήσει με τις αρχές της κοινωνικής ισότητας και αλληλεγγύης και της διεθνιστικής δυναμικής του αγώνα. Να αναλάβει το σχεδιασμό της κοινωνικής ρήξης μέχρι την αντικαπιταλιστική ανατροπή, να αναλάβει πρωτοπόρο ρόλο στην χάραξη του δρόμου για το σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Προσπαθώντας να βαδίσουμε σταθερά στο δρόμο που θα μας επιτρέψει να αφήσουμε πίσω μας την «προϊστορία της ανθρωπότητας», φτάνοντας σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με τον κοινωνικό πλούτο στα χέρια αυτών που τον παράγουν. Αντιπαρατάσσοντας απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που ζούμε όλοι μας, την προοπτική μιας ζωής με αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και αδελφοσύνη για τον λαό μας και όλους τους λαούς του κόσμου.

Για μας η συζήτηση αυτή είναι η ώρα να ανοίξει με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο και όχι απλά στο επίπεδο του προβληματισμού.

Πολιτική Γραμματεία
ΑΡΙστερή Συσπείρωση
Αθήνα, 14/12/2016

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

Για το κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα –Γιώργος Μαυρομάτης (video)


Απόσπασμα από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 στην ΑΣΟΕΕ: Το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση παρουσίασε την πρότασή του για την συγκρότηση Πρωτοβουλίας διαλόγου και συσπείρωσης δυνάμεων για το σύγχρονο πρόγραμμα και κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Στο συγκεκριμένο βίντεο παρακολουθούμε την παρέμβαση του στελέχους της ΑΡΙΣ Γιώργου Μαυρομάτη

Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Να παρθεί άμεσα πίσω η καταχρηστική απόλυση συναδέρφου από τον «Παπαστράτο»Για μια ακόμη φορά, η εργοδοτική αυθαιρεσία αγγίζει τα όρια της χυδαιότητας. Η καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, η οποία μόλις δύο χρόνια πριν, το 2014, έχει βραβευτεί και ως Βest Work Place, στην κατηγορία των εταιρειών με πάνω από 250 εργαζόμενους, προχώρησε στην άδικη απόλυση χρονίως πάσχοντα συναδέρφου, εντελώς ξαφνικά, χωρίς να δώσει εξηγήσεις και πριν καν λήξει η σύμβασή του.

Σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, με τη συμμετοχή κι άλλων συλλογικοτήτων, πραγματοποίησε μαζική κινητοποίηση στην εταιρεία Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International, έξω από το εργοστάσιο του Ασπρόπυργου, απαιτώντας την άμεση επαναπρόσληψη του εργαζόμενου – μέλους του σωματείου.

Απαιτούμε την άμεση επαναπρόσληψη του συναδέρφου καθώς και την ηθική του αποκατάσταση. Κανένας εργαζόμενος μόνος του, με συλλογικούς αγώνες σπάμε την εργοδοτική τρομοκρατία.

Παρατίθεται η ανακοίνωση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών:

Να επαναπροσληφθεί άμεσα ο συνάδελφος που πάσχει από σοβαρή ασθένεια και απολύθηκε καταχρηστικά

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καταγγέλλει την απόλυση συναδέλφου μηχανικού από την εταιρεία ‘ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ’, θυγατρική της PhilipMorrisInternational.

Ο συνάδελφος, ο οποίος είναι μέλος του σωματείου μας, πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και εργάστηκε επί 7,5 μήνες στην εταιρεία. Αιφνιδιαστικά και πριν καν λήξει η λεγόμενη «δοκιμαστική περίοδος» 12 μηνών η οποία προβλεπόταν, του ανακοινώθηκε η απόλυσή του.

Κατά τη διάρκεια των μηνών της εργασίας του, ο συνάδελφος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για 5 μέρες λόγω υποτροπής της νόσου του και διέκοψε οικεία βούληση την νοσηλεία του, η οποία μαζί με τον ιατρικό έλεγχο θα διαρκούσε τουλάχιστον 20 ακόμα ημέρες, προκειμένου να μην λείψει μεγάλο διάστημα από τη δουλειά του. Συνέχισε κανονικά να εργάζεται, πολλές φορές και πέραν του ωραρίου, παρά το γεγονός πως ακολουθούσε, μετά τη νοσηλεία του, ‘βαριά’ θεραπεία για την αποκατάσταση της υγείας του και η οποία τον επηρέαζε.

Ο λόγος της απόλυσής του δεν του έγινε ποτέ γνωστός από τους προϊσταμένους του ή από κάποιο άλλο διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας. Ειπώθηκε μόνο το, εντός πολλών εισαγωγικών ‘επιχείρημα’, πως ο συνάδελφος αργούσε να προσέλθει το πρωί, πράγμα για το οποίο ο συνάδελφος είχε ενημερώσει την προϊσταμένη του πως συνέβαινε για λόγους υγείας και πάντοτε η αναπλήρωση του χρόνου γινόταν -και με το παραπάνω- το απόγευμα και το βράδυ. Ο συνάδελφος μάλιστα αντιμετώπισε χλευασμό και ειρωνεία σε σχέση με την πρωινή καθυστέρηση, αν και ο ίδιος ο γιατρός της εταιρείας του είπε πως ήταν απόλυτα δικαιολογημένος.

Επιπλέον, η απόλυση έγινε μια μόλις μέρα μετά την εκκαθάριση της χρηματικής αποζημίωσης που δικαιούταν λόγω ιατρικών εξόδων από το ομαδικό ασφαλιστήριο του εργοδότη(ασφαλίζονται όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας σε ιδιωτική ασφαλιστική)!

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών όταν έλαβε γνώση της απόλυσης, επεδίωξε επανειλημμένα τη συνάντηση με την εργοδοσία του Παπαστράτου, η οποία με διάφορες προφάσεις αρνήθηκε.

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, από κοινού με το Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων στην καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, προχώρησε σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας Άνω Λιοσίων. Στην επιθεώρηση εργασίας, η εργοδοσία μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, ισχυρίστηκε πως η σύμβαση εργασίας ήταν ορισμένου χρόνου και η απόλυση έγινε λόγω ‘ανεπιτυχούς δοκιμής’ του συναδέλφου. Βέβαια, η ίδια η σύμβαση αναφέρει σαφώς πως είναι σύμβαση αορίστου χρόνου. Παρά το ότι ζητήθηκε επανειλημμένως και δόθηκε μεγάλο χρονικό περιθώριο, η εργοδοσία δεν παρουσίασε στην επιθεώρηση εργασίας κανένα έγγραφο επίπληξης, παρατήρησης ή κάτι ανάλογο, κάτι που ενισχύει την άποψη ότι η απόλυση δεν συνδέεται με την απόδοση του εργαζομένου και δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι η απόλυση έγινε λόγω υγείας.

Η επιθεώρηση εργασίας κάλεσε την εργοδοσία να επαναπροσλάβει το συνάδελφο και ζήτησε να ληφθεί υπόψιν το ζήτημα υγείας του εργαζόμενου γιατί σε διαφορετική περίπτωση οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του συνιστά διάκριση! Ωστόσο παρά την απόφαση της επιθεώρησης η εργοδοσία όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει στην επαναπρόσληψη του συνάδελφου αλλά απειλεί και με μηνύσεις για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση.

Σε νέα τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο σε ανώτερο επίπεδο στο υπουργείο εργασίας μεταξύ σωματείων, εργοδοσίας και της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου, η εργοδοτική πλευρά μέσω των εκπροσώπων της παραδέχτηκε πως καταπάτησε την επιχειρησιακή σύμβαση που συνάπτει με το επιχειρησιακό σωματείο. Ο εργαζόμενος δικαιώθηκε ξανά και ο υπάλληλος του υπουργείου ζήτησε από την εταιρεία να εξαντλήσει τα περιθώρια για επαναπρόσληψή του. Όμως η εργοδοτική πλευρά αρνείται εκ νέου ακόμα και αυτήν την υπόδειξη.

Την ίδια στιγμή που η εργοδοσία της εταιρείας ‘ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ’ προβαίνει σε τέτοιες αντεργατικές πρακτικές, της απονέμεται για δεύτερη συνεχή χρονιά ο τίτλος «Κορυφαίος Εργοδότης», ενώ διαφημίζεται το ‘κοινωνικό’ έργο, οι επενδύσεις και η κερδοφορία της! Το success story της εταιρείας, είναι πρώτα και κύρια χτισμένο με τον ιδρώτα και τις θυσίες των εργαζόμενων της!

Η αυθαιρεσία των βιομηχάνων και του κεφαλαίου, ενισχύεται από τα μνημόνια, τους αντεργατικούς νόμους, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την επέκταση την ελαστικών σχέσεων εργασίας, που προωθεί η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε πλάτη ή να σιωπήσουμε για τα κέρδη των βιομηχάνων. Ούτε ένα βήμα πίσω στον αγώνα μας για καλύτερη ζωή. Τα εργατικά δικαιώματα μπροστά!

Το σωματείο μισθωτών τεχνικών στέκεται στο πλευρό του απολυμένου συναδέλφου για την επαναπρόσληψη και την δικαίωσή του.

Διεκδικούμε:

  • Άμεση ανάκληση της απόλυσης
  • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Κατάργηση των ατομικών συμβάσεων. Υπογραφή αξιοπρεπών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς. Κατάργηση όλων των μορφών προσωρινής και ελαστικής εργασίας. Κανονικές προσλήψεις για όλους τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
  • Μείωση των ωρών εργασίας (35ωρο, 5νθήμερο, 7ωρο).
  • Δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Δημόσια, δωρεάν, ποιοτική περίθαλψη για όλους χωρίς προϋποθέσεις.
  • Ανατροπή της σύγχρονης βαρβαρότητας που επιβάλλουν στις ζωές μας κεφάλαιο-κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ.

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΣΜΕΔΕ - ΚΑΛΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Έφτασε σε συνάδελφο η πρώτη από τις 8 δόσεις των αναδρομικών αυξήσεων του 3986/11 και αφορά το 'Β εξάμηνο του 2011.

Έχουμε ήδη χρεωθεί για 8 εξάμηνα τα αναδρομικά του ΟΑΕΔ και θα ακολουθήσουν και άλλες 7 δόσεις για τα υπολειπόμενα εξάμηνα.

Οι αυξήσεις αυτές και ο "διευκολυντικός" τρόπος καταβολής τους -όπως έχουμε πει πολλές φορές- έχουν ψηφιστεί ομόφωνα από τα ΔΣ του ΕΤΑΑ και του ΤΣΜΕΔΕ

http://www.block-tee.gr/ekloges_tee_2016/block_tee-%CF%84%CE%B9-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5/

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ-PHILIP MORRIS, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/12

Από Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Πέμπτη 15 Δεκέμβρη 2016 ώρα 08.30 πμ, στο εργοστάσιο του Ασπρόπυργου

Να επαναπροσληφθεί άμεσα ο συνάδελφος που πάσχει από σοβαρή ασθένεια και απολύθηκε καταχρηστικά

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καταγγέλλει την απόλυση συναδέλφου μηχανικού από την εταιρεία ‘ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ’, θυγατρική της Philip MorrisInternational.

Ο συνάδελφος, ο οποίος είναι μέλος του σωματείου μας, πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και εργάστηκε επί 7,5 μήνες στην εταιρεία. Αιφνιδιαστικά και πριν καν λήξει η λεγόμενη «δοκιμαστική περίοδος» 12 μηνών η οποία προβλεπόταν, του ανακοινώθηκε η απόλυσή του.

Κατά τη διάρκεια των μηνών της εργασίας του, ο συνάδελφος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για 5 μέρες λόγω υποτροπής της νόσου του και διέκοψε οικεία βούληση την νοσηλεία του, η οποία μαζί με τον ιατρικό έλεγχο θα διαρκούσε τουλάχιστον 20 ακόμα ημέρες, προκειμένου να μην λείψει μεγάλο διάστημα από τη δουλειά του. Συνέχισε κανονικά να εργάζεται, πολλές φορές και πέραν του ωραρίου, παρά το γεγονός πως ακολουθούσε, μετά τη νοσηλεία του, ‘βαριά’ θεραπεία για την αποκατάσταση της υγείας του και η οποία τον επηρέαζε.

Ο λόγος της απόλυσής του δεν του έγινε ποτέ γνωστός από τους προϊσταμένους του ή από κάποιο άλλο διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας. Ειπώθηκε μόνο το, εντός πολλών εισαγωγικών ‘επιχείρημα’, πως ο συνάδελφος αργούσε να προσέλθει το πρωί, πράγμα για το οποίο ο συνάδελφος είχε ενημερώσει την προϊσταμένη του πως συνέβαινε για λόγους υγείας και πάντοτε η αναπλήρωση του χρόνου γινόταν -και με το παραπάνω- το απόγευμα και το βράδυ. Ο συνάδελφος μάλιστα αντιμετώπισε χλευασμό και ειρωνεία σε σχέση με την πρωινή καθυστέρηση, αν και ο ίδιος ο γιατρός της εταιρείας του είπε πως ήταν απόλυτα δικαιολογημένος.

Επιπλέον, η απόλυση έγινε μια μόλις μέρα μετά την εκκαθάριση της χρηματικής αποζημίωσης που δικαιούταν λόγω ιατρικών εξόδων από το ομαδικό ασφαλιστήριο του εργοδότη (ασφαλίζονται όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας σε ιδιωτική ασφαλιστική)!

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών όταν έλαβε γνώση της απόλυσης, επεδίωξε επανειλημμένα τη συνάντηση με την εργοδοσία του Παπαστράτου, η οποία με διάφορες προφάσεις αρνήθηκε.

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, από κοινού με το Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων στην καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, προχώρησε σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας Άνω Λιοσίων. Στην επιθεώρηση εργασίας, η εργοδοσία μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, ισχυρίστηκε πως η σύμβαση εργασίας ήταν ορισμένου χρόνου και η απόλυση έγινε λόγω ‘ανεπιτυχούς δοκιμής’ του συναδέλφου. Βέβαια, η ίδια η σύμβαση αναφέρει σαφώς πως είναι σύμβαση αορίστου χρόνου. Παρά το ότι ζητήθηκε επανειλημμένως και δόθηκε μεγάλο χρονικό περιθώριο, η εργοδοσία δεν παρουσίασε στην επιθεώρηση εργασίας κανένα έγγραφο επίπληξης, παρατήρησης ή κάτι ανάλογο, κάτι που ενισχύει την άποψη ότι η απόλυση δεν συνδέεται με την απόδοση του εργαζομένου και δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι η απόλυση έγινε λόγω υγείας.

Η επιθεώρηση εργασίας κάλεσε την εργοδοσία να επαναπροσλάβει το συνάδελφο και ζήτησε να ληφθεί υπόψιν το ζήτημα υγείας του εργαζόμενου γιατί σε διαφορετική περίπτωση οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του συνιστά διάκριση! Ωστόσο παρά την απόφαση της επιθεώρησης η εργοδοσία όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει στην επαναπρόσληψη του συνάδελφου αλλά απειλεί και με μηνύσεις για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση.

Σε νέα τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο σε ανώτερο επίπεδο στο υπουργείο εργασίας μεταξύ σωματείων, εργοδοσίας και της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου, η εργοδοτική πλευρά μέσω των εκπροσώπων της παραδέχτηκε πως καταπάτησε την επιχειρησιακή σύμβαση που συνάπτει με το επιχειρησιακό σωματείο. Ο εργαζόμενος δικαιώθηκε ξανά και ο υπάλληλος του υπουργείου ζήτησε από την εταιρεία να εξαντλήσει τα περιθώρια για επαναπρόσληψή του. Όμως η εργοδοτική πλευρά αρνείται εκ νέου ακόμα και αυτήν την υπόδειξη.

Την ίδια στιγμή που η εργοδοσία της εταιρείας ‘ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ’ προβαίνει σε τέτοιες αντεργατικές πρακτικές, της απονέμεται για δεύτερη συνεχή χρονιά ο τίτλος «Κορυφαίος Εργοδότης», ενώ διαφημίζεται το ‘κοινωνικό’ έργο, οι επενδύσεις και η κερδοφορία της! Το success story της εταιρείας, είναι πρώτα και κύρια χτισμένο με τον ιδρώτα και τις θυσίες των εργαζόμενων της!

Η αυθαιρεσία των βιομηχάνων και του κεφαλαίου, ενισχύεται από τα μνημόνια, τους αντεργατικούς νόμους, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την επέκταση την ελαστικών σχέσεων εργασίας, που προωθεί η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε πλάτη ή να σιωπήσουμε για τα κέρδη των βιομηχάνων. Ούτε ένα βήμα πίσω στον αγώνα μας για καλύτερη ζωή. Τα εργατικά δικαιώματα μπροστά!

Το σωματείο μισθωτών τεχνικών στέκεται στο πλευρό του απολυμένου συναδέλφου για την επαναπρόσληψη και την δικαίωσή του.

Διεκδικούμε:
  • Άμεση ανάκληση της απόλυσης
  • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Κατάργηση των ατομικών συμβάσεων. Υπογραφή αξιοπρεπών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς. Κατάργηση όλων των μορφών προσωρινής και ελαστικής εργασίας. Κανονικές προσλήψεις για όλους τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
  • Μείωση των ωρών εργασίας (35ωρο, 5νθήμερο, 7ωρο).
  • Δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Δημόσια, δωρεάν, ποιοτική περίθαλψη για όλους χωρίς προϋποθέσεις.
  • Ανατροπή της σύγχρονης βαρβαρότητας που επιβάλλουν στις ζωές μας κεφάλαιο-κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ.

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

Αριστερή Συσπείρωση - Όλοι στις απεργίες και στις διαδηλώσεις.


Η ίδια η απόφαση του Eurogroup της 5/12 για την Ελλάδα, ξεγυμνώνει την κυβερνητική προπαγάνδα για δήθεν «θετική» εξέλιξη στο θέμα του Χρέους και «δήθεν» χαλάρωμα του προγράμματος. Τίποτα θετικό δεν υπάρχει για τους εργαζόμενους και την κοινωνική πλειοψηφία σ’ αυτή την επαίσχυντη συμφωνία, μια συμφωνία γεμάτη από νέα σκληρά μέτρα λιτότητας, όπως:
η επίτευξη ετήσιου πλεονάσματος 3,5% ως το 2018, μέσω «ουσιαστικών» μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων και άρση των εμποδίων για τις «επενδύσεις»
η πλήρης ενεργοποίηση του «Υπερταμείου» «αξιοποίησης» της Δημόσιας Περιουσίας
μέτρα εξασφάλισης της απρόσκοπτης εξυπηρέτηση του βραχυπρόθεσμου ελληνικού δανεισμού
η επιβεβαίωση εφαρμογής όλων των δεσμεύσεων του Μνημονίου του Αυγούστου του 2015
η συμμετοχή του ΔΝΤ στο νέο πρόγραμμα
η πλήρης υιοθέτηση όλων των προαπαιτούμενων της δεύτερης αξιολόγησης στην ελληνική νομοθεσία, ώστε ο ESM να εγκρίνει συμπληρωματικό μνημόνιο

Η συμφωνία αυτή πρόκειται να ενεργοποιήσει άμεσα τη νομοθέτηση της δέσμης μέτρων βελτίωσης της «ανταγωνιστικότητας» της ελληνικής οικονομίας, που οι Εργοδότες, η Κυβέρνηση και οι Θεσμοί διέρρεαν το προηγούμενο διάστημα:
την επέκταση του «υποκατώτατου μισθού» σε ακόμα περισσότερους από τους 500.000 εργαζόμενους που σήμερα παίρνουν λιγότερα από 431€ καθαρά
την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, επέκταση των ατομικών-ανταποδοτικών συμβάσεων
την επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, της εκ περιτροπής εργασίας, των voucher (κουπόνι κοινωνικής στήριξης) ημερήσιας ή ωριαίας επιδότησης της εργασίας, (low/zero-hour contracts, mini/midi jobs, teleworking κλπ)
την άμεση αύξηση του ορίου ομαδικών απολύσεων από 5% σε 10% και την κατάργηση του υπουργικού βέτο
την ελάφρυνση του εργοδοτικού κόστους με την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση της εργοδοσίας
την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, με στόχο τον περιορισμό στο δικαίωμα της απεργίας και την θέσπιση της εργοδοτικής ανταπεργίας

Μετά από έξι χρόνια αδιάκοπης επίθεσης στα εργατικά δικαιώματα, δεν διαφαίνεται καμιά ελπίδα και κανένα τέλος στο μαρτύριο που ζούμε, το μόνο που διαφαίνεται είναι συνέχιση και ένταση της πολιτικής που ωφελεί το Κεφάλαιο και την Εργοδοσία. Η έλλειψη οποιασδήποτε προοπτικής ανάκαμψης της οικονομίας κάνει το Κεφάλαιο και τους πολιτικούς εκφραστές του να επιτίθενται με ακόμα μεγαλύτερη λύσσα στους εργαζόμενους.

Παρά την καθημερινή προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης κάθε ιδέας, συμβόλου, παρακαταθήκης της Αριστεράς (Καισαριανή, Κάστρο κλπ) η πραγματική πολιτική της Κυβέρνησης Τσίπρα είναι βαθιά καπιταλιστική, αμερικανόφιλη και ευρώδουλη.

Δεν είναι μόνο τα νέα μέτρα, δεν είναι μόνο η κοροϊδία σε εκατομμύρια άνεργους-φτωχούς-κοινωνικά αποκλεισμένους, τώρα η Κυβέρνηση Τσίπρα δείχνει έτοιμη να μπει στο χορό που σέρνει από την μια πλευρά του Αιγαίου ο δικτάτορας Ερντογάν και από την άλλη η ελληνική αστική τάξη με τα μαντρόσκυλά της Χρυσής Αυγής. Αφού πρώτα παρέδωσε την ολοκληρωτική κυριαρχία του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ (δίνοντας υποσχέσεις ακόμα και για καινούριες βάσεις), τώρα η κυβέρνηση Τσίπρα κάνει ασκήσεις «εθνικής συμφιλίωσης» στέλνοντας δήθεν σκληρό μήνυμα στην Τουρκία. Στην πραγματικότητα, το μήνυμα αυτό έχει αποδέκτες και την εργατική τάξη της χώρας, τους μετανάστες, τους αγωνιζόμενους και τους κομμουνιστές, αφού δίπλα δίπλα με κυβερνητικούς παράγοντες βαδίζουν οι μαχαιροβγάλτες της Χρυσής Αυγής (αντί οι τελευταίοι να βρίσκονται στην φυλακή για τα εγκλήματά τους).

Ο μόνος δρόμος για να εμποδιστεί και να ανατραπεί η κόλαση που διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να προωθούν, δεν είναι άλλος από αυτόν του πραγματικού ανυποχώρητου αγώνα όλων εμάς, των εργαζομένων, των ανέργων και της νεολαίας. Είναι άμεση ανάγκη οι εργαζόμενοι και όλος ο Λαός να κινητοποιηθούμε άμεσα και μαζικά, ξεπερνώντας τις τρικλοποδιές των σαλτιμπάγκων της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, ενάντια στα νέα μέτρα και ενάντια στην κατεύθυνση πολεμικής εκτόνωσης της καπιταλιστικής κρίσης.

Στις 6 Δεκέμβρη διαδηλώνουμε ενάντια στην κρατική καταστολή, το φασισμό, την πολύπλευρη βία που ασκείται στην Νεολαία, διαδηλώνουμε για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, για τα θύματα της κρατικής και παρακρατικής καταστολής.

Στις 7 Δεκέμβρη συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Ημέρα Δράσης ενάντια στην ανεργία και την επισφάλεια, ενάντια στην εργασιακή σκλαβιά της νέας γενιάς. Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Γιάννενα, τη Βέροια, το Ηράκλειο, τα Χανιά.

Στις 8 Δεκέμβρη απεργούμε ενάντια στο Κεφάλαιο, ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενάντια σε ΕΕ-ΔΝΤ. Συσπειρωνόμαστε και συντονιζόμαστε σε ένα ένα σχέδιο συνέχειας και κλιμάκωσης, ένα σχέδιο της ταξικής ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος, πέρα, έξω και απέναντι στον υποταγμένο συνδικαλισμό. Με προσυγκέντρωση στην Αθήνα, στο Μουσείο στις 10.30.

Όλοι στις απεργίες και στις διαδηλώσεις.

Αριστερή Συσπείρωση
6.12.2016

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ 31/12 - ΟΛΑ ΚΕΡΑΣΜΑ

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Διήμερη Εκδρομή στα χωριά της Κυβέρνησης του Βουνού

15325275


Η Αριστερή Συσπείρωση οργανώνει εκδρομή το διήμερο 17-18 Δεκέμβρη στα χωριά της Κυβέρνησης του Βουνού (Κορυσχάδες, Μεγάλο και Μικρό Χωριό κλπ)

Το ακριβές πρόγραμμα (ώρες αναχώρησης , επισκέψεις κτλ) θα ανακοινωθεί σύντομα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ανάρτηση στο facebook

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Αριστερή Συσπείρωση - Καλό Ταξίδι Σύντροφε Τάκη.Με θλίψη πληροφορηθήκαμε σήμερα το πρωί πως τα ξημερώματα της Δευτέρας 28/11 έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 46 ετών έπειτα από ηρωική και σκληρή μάχη με τον καρκίνο ο Σύντροφος Τάκης Τσίτσος. Μάχη που την έδωσε με όλη του την δύναμη.

Ο Σύντροφος Τάκης γεννήθηκε το 1970 στον Πύργο της Ηλείας και εντάχτηκε από τα μαθητικά του χρόνια στην ΚΝΕ, σπούδασε στην Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί με τους συντρόφους του το 1989 έδωσε την μάχη ενάντια στην συναίνεση και την υποταγή με την κυβέρνηση Τζαννετάκη και Ζολώτα και εντάχτηκε στις γραμμές της ΚΝΕ – ΝΑΡ.

Η διαδρομή του συντρόφου Τάκη ήταν πλούσια σε εμπειρίες από το εργατικό και λαϊκό κίνημα, την οργάνωση της αριστεράς και ήταν άμεσα εμπλεκόμενος και με σημαντική συμβολή στην συγκρότησης της επαναστατικής αριστεράς στην Ελλάδα. Από όποιο μετερίζι και αν βρέθηκε είτε ως μαχόμενος δικηγόρος είτε ως μέλος πολικών οργάνων (μέλος ΠΣΟ και ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην 2η και 3η Συνδιάσκεψη , μέλος της ΠΕ του ΝΑΡ κ.α. ) υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια την πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση.

Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο για τους συντρόφους του στο ΝΑΡ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την μαχόμενη ανατρεπτική αντικαπιταλιστική αριστερά.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συντρόφους μας για τον χαμό του Συντρόφου Τάκη. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε την μνήμη του συντρόφου Τάκη είναι να ενισχύσουμε τον αγώνα μας για την κοινωνική χειραφέτηση με το ίδιο θάρρος και τόλμη όπως έκανε και ο ίδιος ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της μάχης του με τον καρκίνο αψηφώντας την πραγματικότητα και τα όρια της νόσου του.

Καλό Ταξίδι Συντροφε

28/11/2016
Αριστερή Συσπείρωση

Τάκης: Ασ'τον τρελό στην τρέλα του

Ανακοίνωση της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για το θάνατο του Τάκη Τσίτσου
Από ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Έφυγε σήμερα Δευτέρα 28/11, σε ηλικία 46 χρονών ο σύντροφος Τάκης Τσίτσος, μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του Γραφείου της Πολιτικής Επιτροπής του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, μετά από γενναία και μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Ο Τάκης Τσίτσος εντάχθηκε στο κομμουνιστικό κίνημα και την ΚΝΕ από τα μαθητικά του χρόνια. Το 1989, απορρίπτοντας τη συναίνεση και τη συμμετοχή σε αστικές κυβερνήσεις, συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση του ΝΑΡ. Από τότε μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής του, συνέβαλλε αποφασιστικά στην προσπάθεια επαναθεμελίωσης της κομμουνιστικής αριστεράς και στις μετωπικές πρωτοβουλίες συγκρότησης του αντικαπιταλιστικού πόλου. Πρωταγωνιστική υπήρξε η συμβολή του στην διαμόρφωση της πολιτικής φυσιογνωμίας και λειτουργίας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, από την ίδρυσή της, ενώ εκλέχτηκε δύο φορές μέλος της Κεντρικής Συντονιστική Επιτροπής της.

Ο σύντροφος Τάκης, παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας, υπήρξε συνεπής και ακούραστος αγωνιστής, ταγμένος στην υπόθεση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς μέχρι και την τελευταία του πνοή. Θα λείψουν σε όλους μας η πολιτική του οξυδέρκεια, το χιούμορ και η ζωντάνια του. Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο.

Η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του και στους συντρόφους του στο ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στον Πύργο Ηλείας, στις 2:30 μ.μ.

Για όσους επιθυμούν να παραβρεθούν στην κηδεία θα αναχωρήσουν πούλμαν στις 8:30 το πρωί από το Μουσείο στην Πατησίων. Δηλώσεις συμμετοχής στο 6949526261 (Λουκάς Πετροκόκκινος)

Αριστερή Συσπείρωση - Έφυγε από τη ζωή ο σύντροφος Τάκης Τσίτσος

tsits
Με θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι Έφυγε από τη ζωή τη νύχτα, 28 Νοέμβρη 2016, σε ηλικία 46 χρονών ο σύντροφος Τάκης Τσίτσος, μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του Γραφείου της Π.Ε. του ΝΑΡ, μετά από παλικαρίσια μάχη με τον καρκίνο.

Θερμά Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συντρόφους του.

Καλό ταξίδι Σύντροφε...

28/11/2016
Αριστερή Συσπείρωση

Ανακοίνωση της Π.Ε. του ΝΑΡ για το θάνατο του συντρόφου Τάκη Τσίτσου


Από narnet.gr
Έφυγε από τη ζωή ο σύντροφος Τάκης Τσίτσος

Έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Νοέμβρη 2016, σε ηλικία 46 χρονών ο σύντροφος Τάκης Τσίτσος, μετά από παλικαρίσια μάχη με τον καρκίνο.

Ο Τάκης Τσίτσος γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1970 στον Πύργο της Ηλείας από εργατική οικογένεια. Στα μαθητικά του χρόνια εντάχθηκε στην ΚΝΕ στο σχολείο του στον Πύργο. Το 1989 περνάει στη Νομική σχολή του Α.Π. Θεσσαλονίκης, και δραστηριοποιείται στην Οργάνωση Σπουδάζουσας. Δίνει τη μάχη ενάντια στη συναίνεση και την υποταγή που εκδηλώθηκαν με τις κυβερνήσεις Τζαννετάκη και Ζολώτα, μαζί με χιλιάδες άλλα μέλη και φίλους της ΚΝΕ και του ΚΚΕ. Συνεχίζει τη δράση του μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ-ΝΑΡ και του ΝΑΡ στη Θεσσαλονίκη, στα πρώτα δύσκολα χρόνια της απαξίωσης και της υποχώρησης της Αριστεράς μετά και την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού», για την ανασυγκρότηση και αντεπίθεση του κομμουνιστικού κινήματος.

Το 1997 έρχεται στην Αθήνα και εργάζεται ως δικηγόρος. Σημαντική είναι η προσφορά του στην Οργάνωση Δικαιοσύνης του ΝΑΡ, αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτωπα και πρωτοβουλίες του ΝΑΡ. Διετέλεσε για χρόνια μέλος της Επιτροπής Πόλης και του γραφείου της Οργάνωσης Αθήνας του ΝΑΡ, δίνοντας μάχη για την ανώτερη συγκρότηση και ανάπτυξη της επαναστατικής οργάνωσης, ενώ στο 3ο Συνέδριο (2013) εκλέχθηκε μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και τον τελευταίο χρόνο μέλος του γραφείου της.

Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή του συντρόφου Τάκη στην ανάπτυξη και στην παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του μετώπου της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής και κομμουνιστικής Αριστεράς. Στην 2η και στην 3ηΣυνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκλέγεται μέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού της Οργάνου και της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής. Με τη σταθερότητά του, την επιμονή του στην πολιτική ουσία, αλλά και τη συντροφικότητα και την μετωπική – ενωτική του αντίληψη θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και στην παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, καθώς και στην προώθηση των συνεργασιών με άλλες δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής, αντιΕΕ και κομμουνιστικής Αριστεράς.

Ιδιαίτερα αγαπητός σύντροφος και φίλος, γιός του αείμνηστου εργάτη κομμουνιστή Γιώργου Τσίτσου, για χρόνια προέδρου του Εργατικού Κέντρου Πύργου μέλος του ΚΚΕ και μετέπειτα του ΝΑΡ. Ο Τάκης είχε ιδιαίτερη αγάπη στους ανθρώπους του μόχθου και του αγώνα, στη λαϊκή μουσική και την παρέα, στέκονταν πάντα αλληλέγγυος σε φίλους, συντρόφους και συναγωνιστές. Ιδιαίτερα, ο μάχιμος τρόπος, ο βαθιά ανθρώπινος και ακατάβλητος, που έδωσε την μάχη με τον καρκίνο, πάντα όρθιος και με το χαμόγελο, συγκλόνισε όλους όσους γνώριζαν τον αγώνα που έδινε.

Ο Τάκης με την οξυδέρκεια και την αποφασιστικότητα που τον διέκριναν στήριξε την οργάνωση και το κίνημα σε όλες τις φάσεις και την πορεία της από την ίδρυσή της. Ακούραστος μαχητής της υπόθεσης της κομμουνιστικής επαναθεμελίωσης και της επαναστατικού πολιτικού αγώνα, με μεγάλη προσφορά και συμβολή. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο για το ΝΑΡ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την μαχόμενη ανατρεπτική αριστερά. Το δικό μας χρέος είναι να δώσουμε την μάχη για να το καλύψουμε.

Στη μητέρα του Σία, τα αδέρφια του Άρη και Γιάννη, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Η κηδεία του συντρόφου Τάκη θα γίνει την Τρίτη 29/11 στις 2.30 μ.μ. στον Πύργο Ηλείας

Η Πολιτική Επιτροπή του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Αθήνα, 28 Νοέμβρη 2016

Έφυγε από τη ζωή ο σύντροφος Τάκης Τσίτσος
Έφυγε από τη ζωή τη νύχτα, 28 Νοέμβρη 2016, σε ηλικία 46 χρονών ο σύντροφος Τάκης Τσίτσος, μέλος του Γραφείου της Π.Ε. του ΝΑΡ και της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μετά από παλικαρίσια μάχη με τον καρκίνο.
Καλό ταξίδι Σύντροφε ...

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

Ζάκυνθος - Τα σκουπίδια δίνουν πάρτι στα στενά...

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Ζάκυνθο η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Αφιερωμένο... 


Προσοχή στους επίδοξους σωτήρες του παρόντος, του παρελθόντος και τους μέλλοντος...
Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου λαέ της Ζακύνθου μακριά από συμφέροντα ... 

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

“στη μνήμη των ιερών εκείνων ημερών”Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό!

25 Νοέμβρη 1942 σημερα 74 χρόνια μετά τιμάμε και συνεχίζουμε τους αγώνες!!!

25 Νοέμβρη 1942 η ημερομηνία της κορυφαίας αντιστασιακής πράξης κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής , της ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοποτάμου. Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν μία από τις μεγαλύτερες πράξεις δολιοφθοράς κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκάλεσε τον θαυμασμό όλης της κατεχόμενης Ευρώπης και έδωσε κουράγιο στον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. Ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη του ΕΛΑΣ ενάντια στις δυνάμεις του Φασισμού. Ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη του αγωνιζόμενου λαού ενάντια στο Ναζισμό σε όλη την Ευρώπη. Τιμώντας τον Πρωτοκαπετάνιο του ΕΛΑΣ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ τους αγώνες του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ παραθέτουμε ένα τμήμα από το βιβλίο του Θανάση Χατζή (Θανάσης Χατζής - Η νικηφόρα επανάσταση που χάθηκε, σελ 307-308) :


Την νύχτα της 25ης προς 26η του Νοέμβρη 1942 πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση και κατάληξε στην ανατίναξη της μεγάλης σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου. Είναι εξακριβωμένο τώρα από τα δημοσιεύματα αγωνιστών που πήραν μέρος σε αυτή: ο ΕΛΑΣ είναι δυόμιση φορές περισσότερους αντάρτες από τον ΕΔΕΣ. Συγκεκριμένα πήραν μέρος 150 αντάρτες του ΕΛΑΣ 60 του Ζέρβα και 12 άγγλοι σαμποτέρ. Η σύγκρουση με την Ιταλική φρουρά ήταν πολύ σκληρή και χρειάστηκε πείσμα και επιμονή για να εξουδετερωθεί η άμυνα και να δοθεί καιρός στους τεχνικούς να τοποθετήσουν τις εκρηκτικές ύλες και να ανατινάξουν την γέφυρα. Χωρίς την συμμετοχή των ανταρτών ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί το πρώτο μεγάλο σαμποτάζ στην κατεχόμενη Ευρώπη που αποδεδειγμένα έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καταστροφή της γερμανικής στρατιάς του στρατάρχη Ρόμελ και βοήθησε στην συμμαχική νίκη στην Αφρική.

Με την ανατίναξη των υψηλών βάθρων η γέφυρα έπεσε τις πρωινές ώρες της 25ης του Νοέμβρη. Κόπηκε για 6 εβδομάδες η μόνη σιδηροδρομική γραμμή από την Ευρώπη προς το λιμάνι του Πειραιά και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί ο ανεφοδιασμός με υλικά του εχθρού στην Βόρεια Αφρική στην κρίσιμη περίοδο που δινόταν η μάχη του Ελ Αλαμέιν. Ήταν λοιπόν μεγάλη βοήθεια στον συμμαχικό πόλεμο και βαρύ πλήγμα για τους κατακτητές.
Η Γερμανική Διοίκηση Νότιας Ελλάδας στις 27/11/1942 ανέφερε στην ανωτάτη διοίκηση της Βερμαχτ την ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου, Δυτικά του Λιανοκλαδιού και μετριάζοντας την σοβαρότητα της πληροφορούσε πως διακόπηκε η συγκοινωνία τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Τρείς μέρες αργότερα, με την υπ’ αριθ. 46693/42-1α της 30.12.1942 αναφορά, η ίδια διοίκηση , ενοχλημένη από τα αλλεπάλληλα σαμποτάζ στις συγκοινωνίες, με κορόνα το Γοργοπόταμο, ανέφερε πως οι αντάρτες δημιουργούν κατάσταση «άκρως επισφαλή» στις μεταφορές και τα μετόπισθεν των στρατευμάτων τους.
Δε θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε την υπέροχη, αλλά και πολύ σκληρή αυτή επιχείρηση, που κατέληξε στην μεγάλη επιτυχία. Έχουν γραφτεί πολλά και μάλιστα από αγωνιστές που πήραν μέρος σε αυτή. Διαφορές στις εκτιμήσεις υπάρχουν πολλές και σημαντικές. Διαφορές υπήρξαν και τότε. Ωστόσο ένα είναι το βέβαιο:
Την ημέρα της επιτυχίας κανένας δεν θέλησε να την διεκδικήσει για λογαριασμό της οργάνωσής του. Έφυγαν όλοι από τον τόπο της θριαμβευτικής νίκης τους, αγκαλιασμένοι και συναγωνιστικά δεχόταν τις τιμές που δικαιολογημένα τους απέδιδε ο λαός της Ρούμελης.
Οι αρχηγοί των άγγλων σαμποτέρ έλαμπαν από χαρά. Πέτυχαν μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές στα μετόπισθεν των Γερμανών, σε μια πολύ αποφασιστική φάση του πολέμου στην Βόρεια Αφρική. Στο Σχολειό της Μακρακώμης κατά την αγγλική μεθοδολογία , θέλησαν να εκφράσουν την ικανοποίηση τους: πρότειναν ένα σακουλάκι λίρες στο Ζέρβα, που το δέχτηκε με ευγνωμοσύνη και άλλο ένα μικρότερο στον Άρη , που χρειάστηκαν να δώσουν πολλές διαβεβαιώσεις πως δεν είναι πληρωμή στην κοινή συμμαχική υπόθεση, ούτε προκαταβολή για εξαγορά και υποταγή. Με επιφύλαξη και δυσπιστία, όχι αδικαιολόγητη, ο Άρης άκουε τον άγγλο συνταγματάρχη να λέει: «Αυτή είναι η πρώτη, αλλά όχι και η τελευταία κοινή μας επιχείρηση. Μόνο που χρειάζεται πιο στενή συνεργασία και στρατιωτική πειθαρχία σε ένα κέντρο, στο ΣΜΑ. Όλες οι διάμεσες καθοδηγήσεις και πολικές επεμβάσεις πρέπει να λείψουν». Και συμφώνα με τον αυτόπτη μάρτυρα Νικηφόρο ο Ζέρβας επιδοκίμαζε, ο Άρης σώπαινε, κοίταζε με το ένα μάτι το Ζέρβα και έστριβε το τσιγάρο του.
Το σχέδιο όμως υποταγής όλων των ανταρτών στο ΣΜΑ και αποκλειστικά σ’ αυτό , χωρίς την ανάμειξη πολιτικών οργανώσεων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα μόνο αν δεχόταν ο ΕΛΑΣ, και στην συγκεκριμένη περίπτωση , θα μπορούσε να αρχίσει από την Ρούμελη. Έτσι ο Έντυ δεν έχασε την ευκαιρία να προτείνει στο Άρη να προσχωρήσει σε όλο το τμήμα του κάτω από την διοίκηση του Ζέρβα.
Ο Άρης κάρφωσε τα μάτια πάνω του και χωρίς περιστροφές του απάντησε: «Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Με το Ζέρβα μπορούμε και πρέπει να συνεργαζόμαστε, μα για να ενωθούμε θα πρέπει να αποφασίσει η ΚΕ του ΕΑΜ. Όσο με εσάς τους Άγγλους θαμαστε πάντα πρόθυμοι να συνεργαστούμε, μα ποτέ δεν θα υποταχτούμε».
Τον καιρό που ο λαός ανυπόκριτα φιλοξενούσε τους αντάρτες και οι Ελασίτες με τους Ζερβικούς εγκάρδια και αδελφικά μιλούσαν για τους κοινούς αγώνες που θα επακολουθούσαν , ζερβικοί αξιωματικοί μηχανορραφούσαν, υπονόμευαν την ενότητα των γραμμών του ΕΛΑΣ, προσπαθούσαν να αποσπάσουν στελέχη του και να οργανώσουν λιποταξίες.
Μιλήσαμε για την απροκάλυπτη πρόταση του Έντυ στον ίδιο τον Άρη να προσχωρήσει στα τμήματα του Ζέρβα. Και δεύτερη ξετσίπωτη και προκλητική πρόταση στο μόνιμο αξιωματικό Δ. Δημητρίου (Νικηφόρο) από το συνάδελφό του Σωτήρη Παπαχρήστου που υπηρετούσε στο ζερβικό τμήμα, απορρίφτηκε, παρόλο που για εκβιασμό χρησιμοποιήθηκε και το επιχείρημα πως οι Άγγλοι «δεν βλέπουν με καλό μάτι τον ΕΛΑΣ». Ο Νικηφόρος στο βιβλίο του « Χρονικό του Γοργοποτάμου» στις σελ. 64-70, παραθέτει όλον τον διάλογο τους και την γνησιότητα του επικυρώνει με τον μεγάλο όρκο: «στη μνήμη των ιερών εκείνων ημερών».
Παρόμοιες προτάσεις έγιναν και σε πολλούς άλλους. Με όλη την πικρία που αισθάνονταν οι αντάρτες του ΕΛΑΣ, από την εχθρική στάση των ζερβικών στελεχών και των άγγλων, αποχαιρέτησαν τους συμπολεμιστές τους με αξιοπρέπεια και συναγωνιστικά.

Και τότε έσκασε η μπόμπα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου μετάδωσε ανακοίνωση για την επιχείρηση του Γοργοποτάμου.


Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Σκουριές: Κυβέρνηση-υπηρέτης της Ελντοράντο

Σκουριές: Κυβέρνηση-υπηρέτης της Ελντοράντο

Από: ΠΡΙΝ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γ. Σταθάκης υπέγραψε το «ξεπάγωμα» της κατασκευής μονάδας εμπλουτισμού στην περιοχή

Σήμερα, πιο ξεκάθαρα από ποτέ, αποδεικνύεται πως για την προβληματική κατάσταση στις Σκουριές, υπάρχουν ευθύνες. Ευθύνες που ανήκουν σε συγκεκριμένες πολιτικές και όχι –μόνο– σε πρόσωπα. Π. Λαφαζάνης, Π. Σκουρλέτης και Γ. Σταθάκης είναι απλά πρόσωπα, φορείς της ίδιας πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιανουάριο του ’15 μέχρι και σήμερα. Είναι εύκολο να καταλάβουμε όλοι το σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ για τη Χαλκιδική με μία απλή αναδρομή στις κυβερνητικές εξαγγελίες και πράξεις.

Όταν ο Π. Λαφαζάνης ανέλαβε το τότε ονομαζόμενο Yπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), είχαμε χαρές και πανηγύρια από τους κυβερνητικούς και τους αυλικούς τους στη Χαλκιδική. Η αριστερή επιλογή που θα τελείωνε μία και καλή το θέμα. Πέντε μήνες αργότερα, ο ίδιος ο τότε υπουργός παραδεχόταν στους εκπροσώπους του κινήματος ότι δεν έχει ιδέα για τις Σκουριές, ότι δεν είναι σίγουρος για τη λύση και ότι η υπόθεση θα τραβήξει για χρόνια λόγω νομιμότητας. Ο ίδιος, με τις πράξεις του διευκόλυνε σημαντικά το έργο της Ελντοράντο, ενώ έκανε και ανάκληση κάποιων αδειών, άνευ σημασίας, με ξεκάθαρο προεκλογικό χαρακτήρα αφού ακυρώθηκαν λίγες μόνο μέρες μετά τις εκλογές.

Όταν ο Π. Σκουρλέτης ανέλαβε το υπουργείο, και πάλι είχαμε χαρές και πανηγύρια αφού πλέον είχαμε την οικολογική επιλογή που θα τελείωνε το θέμα. Λόγω νομιμότητας, και πάλι, δεn μπορεί να φέρει άμεσα αποτελέσματα όπως παραδέχεται ο ίδιος. Αντιθέτως, υιοθετεί τη λογική ίσων αποστάσεων και καλεί τις δύο πλευρές να κάνουν ένα βήμα πίσω για να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση. Ακόμα περισσότερες άδειες δόθηκαν επί ημερών του, ακόμη περισσότερη κοροϊδία στο κίνημα, ενώ είχαμε και μία απόφαση του υπουργείου με την υπογραφή του, η οποία και πάλι ήταν πολιτικό τέχνασμα και η οποία κράτησε μόλις ένα δεκαήμερο.

Και φτάνουμε στο σήμερα και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Γ. Σταθάκη. Χαρές και πανηγύρια και πάλι αλλά αυτή τη φορά λόγω υφυπουργού. Ο Σ. Φάμελλος, το «δικό μας παιδί» θα τελειώσει το θέμα επιτέλους. Πριν τελειώσει η σαμπάνια από το ποτήρι της βουλευτίνας Χαλκιδικής, έρχεται η απόφαση του υπουργού υπέρ της Ελντοράντο, υπέρ της Flash Smelting, ενάντια στο κίνημα και τους κατοίκους της Χαλκιδικής επικαλούμενη την νομιμότητα. Ο νέος υπουργός, με απόφαση που υπέγραψε, «ξεπαγώνει» την κατασκευή της μονάδας εμπλουτισμού στις Σκουριές, καθώς εγκρίθηκε το συμπληρωματικό-τροποποιητικό τεύχος του προσαρτήματος 4 της τεχνικής μελέτης του έργου, το οποίο ήταν απαραίτητο, επειδή η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε ζητήσει την αλλαγή χωροθέτησης δευτερευουσών εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Ο Γ. Σταθάκης, ο υπουργός που μας έφερε τη CETA, στην πρώτη του επίσημη ενέργεια ως υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηλώνει υποχείριο της Ελντοράντο και του Μπόμπολα.

Υπάρχει, λοιπόν, ένα συνεχόμενο μοτίβο στις κυβερνητικές πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι προεκλογικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις, ήταν χάντρες και καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς. Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία έφερε μία κατάσταση ομηρίας για τη Χαλκιδική. Υποσχέσεις, δεσμεύσεις και μεγαλοστομίες για να κρατούν σκυφτούς τους αγωνιστές, συνόδευαν τις ωμές απειλές από τους αιρετούς του ΣΥΡΙΖΑ, πως θα μπούμε όλοι φυλακή αν πέσει η κυβέρνηση. Με μόνιμη δικαιολογία την επίκληση στην νομιμότητα, μία νομιμότητα που κατασκεύασαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, οι αιρετοί προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε με βούρδουλα και ξεροκόμματα, λοιπόν, τους αγωνιζόμενους κατοίκους ενώ έστρωνε κόκκινα χαλιά στην πολυεθνική που ήρθε να κατασπαράξει τον τόπο.

Η πολιτική που μας έφερε τη CETA ως μέσο ανάπτυξης, από όποιο πρόσωπο και αν εκφράζεται, δεν είναι δυνατόν να συμβαδίζει με τα δίκαια αιτήματα του κινήματος ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Η πολιτική που λειτουργεί προς όφελος του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, από όποιο πρόσωπο και αν εκφράζεται, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει εναντίον της Ελντοράντο και του Μπόμπολα. Η πολιτική των μνημονίων, από όποιο πρόσωπο και αν εκφράζεται, δεν μπορεί να συμβαδίζει με το δίκιο των εξεγερμένων κατοίκων και αγωνιστών.

Καθήκον κάθε αγωνιστή, κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου είναι να εντείνει τις δράσεις ενάντια σε αυτήν την πολιτική, ενάντια στην ΕΕ που μας φέρνει CETA και Ελντοράντο, ενάντια στο ΔΝΤ που μας φέρνει κρίση και φτώχεια, ενάντια σε κάθε κυβέρνηση που θέλει να πατήσει τα κινήματα και τους αγωνιστές για να είναι ο «καλός μαθητής» της κάθε Μέρκελ και του κάθε Γιούνκερ. Καθήκον όλων μας είναι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, μέχρι να αθωωθούν όλοι οι συναγωνιστές μας, μέχρι να φύγει η εταιρεία και να μην έρθει άλλη.

2ήμερο της ΔΙΕΕΞΟΔΟΥ το Σαββατοκύριακο 26-27 /11 Πάντειο Πανεπηστήμιο.


Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016

Κυκλοφόρησε η Αριστερή Ανατροπή τ.06 / Νοέμβρης '16


Η έκδοση του έκτου τεύχους της Αριστερής Ανατροπής, λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν 43 χρόνια από την λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου, πραγματοποιείται στο φόντο της συνεχιζόμενης επίθεσης που δέχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και της νεολαίας, από την κυβέρνηση και τους "θεσμούς".

Με τις αυταπάτες που καλλιέργησε τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, περί φιλολαϊκής διαχείρισης της κρίσης χωρίς παράλληλη ρήξη με την Ε.Ε. και τις πολιτικές της, να έχουν πλέον καταρρεύσει σε όλα τα επίπεδα, η οικονομική πραγματικότητα, όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά αντίθετα η φτώχεια μεγαλώνει, η ανεργία καλπάζει και οι εργασιακές σχέσεις ρευστοποιούνται περαιτέρω σε βάρος των εργαζόμενων στρωμάτων.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, προσπαθεί να υλοποιήσει με θρησκευτική ευλάβεια τις επιταγές των μνημονίων, και το σύνολο των αναγκαίων για το κεφάλαιο αναδιαρθρώσεων, με κυριότερες αιχμές την κατάργηση εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τις περικοπές των συντάξεων, την παράδοση κλάδων της οικονομίας στις ανάγκες του κεφαλαίου μέσω των ιδιωτικοποιήσεων, την "διαχείριση" των κόκκινων δανείων με χιλιάδες πλειστηριασμούς κατοικιών αλλά και τις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, οι κυβερνητική πολιτική στο ζήτημα των προσφύγων, σε πλήρη αντίθεση με το πρωτοφανές κίνημα αλληλεγγύης που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα με πρωτοφανή και μαζική συμμετοχή, και η προσπάθεια της να σπιλώσει το κίνημα αυτό μέσω της συνεχούς προπαγάνδας και της καταστολής, ανοίγουν τον δρόμο σε φασιστικά και ρατσιστικά στοιχεία και ενισχύουν την ακροδεξιά ρητορεία.

Στο διεθνές επίπεδο, η συνεχιζόμενη όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών έχει δημιουργήσει μία εκρηκτική κατάσταση, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά όχι μόνο (Ουκρανία, μέτωπο του Ειρηνικού, Αφρική), με αποκλειστικά θύματα τον ίδιο τον λαό και την εργατική τάξη των κρατών που έχουν μεταβληθεί σε μία τεράστια σκακιέρα του ανταγωνισμού μεταξύ κυρίαρχων αστικών τάξεων, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και άλλους τόσους πρόσφυγες.

Η επίσκεψη Ομπάμα στην Ελλάδα σε λίγες μέρες, έρχεται να λειτουργήσει ως πίεση προς την Ελλάδα για την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς - ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, ενώ το χρονικό σημείο στο οποίο αυτή εκδηλώνεται (15 Νοέμβρη, ανήμερα της 1ης ημέρας των εκδηλώσεων για την εξέγερση του Πολυτεχνείου) αποτελεί πρόκληση για τον ελληνικό λαό, ξυπνώντας μνήμες του ρόλου των ΗΠΑ στην εγκαθίδρυση του χουντικού καθεστώτος.

Σε αυτά τα πλαίσια, τα ερωτήματα που ανοίγονται για την επαναστατική αριστερά είναι περισσότερα από ποτέ, και η απάντηση που οφείλει να δοθεί από τον λαό και τη νεολαία είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Με την παρούσα έκδοση, επιχειρούμε να συμβάλουμε στον διάλογο που αναπτύσσεται σε μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα.

Αριστερή Συσπείρωση - Έξω αι ΗΠΑ, Έξω το ΝΑΤΟ, Έξω η ΕΕ!!!


afisa polyt site


Από Αριστερη Συσπείρωση 

Έξω αι ΗΠΑ, Έξω το ΝΑΤΟ, Έξω η ΕΕ!!!

49 Χρόνια μετά από την επιβολή της «χούντας των συνταγματαρχών», οι ΗΠΑ, ο «προμαχώνας των δυτικών δημοκρατιών» – που παρ' όλα αυτά όχι μόνο ανέχτηκε, αλλά και στήριξε ανεπιφύλακτα τον «γύψο» στον οποίο είχε μπει η χώρα κάνοντας ξεκάθαρο ποιες δημοκρατίες στήριζε και στηρίζει – κάνει την επιλογή να επιστρέψει με τον «κορυφαίο πολιτειακό του εκπρόσωπο» στη χώρα. Σε μια χρονική στιγμή που καθόλου τυχαία δεν επιλέχθηκε.

Σε μια χρονική στιγμή που οι ΗΠΑ και η αστική τάξη της χώρας θέλουν να πιστεύουν πως ξεμπερδεύουν σιγά σιγά με την κληρονομιά της εξέγερσης του πολυτεχνείου που οδήγησε στην πτώση της χούντας, ανατρέποντας τα σχέδιά τους. Σε μια χρονική στιγμή που οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην περιοχή οξύνονται και αποκτούν ήδη πολεμικούς προσανατολισμούς. Σε μια χρονική στιγμή που η άγρια επίθεση σε βάρος των εργαζόμενων της χώρας που ξεκίνησε με την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών ετοιμάζεται να περάσει σε νέα, ακόμα πιο βάρβαρη φάση. Σε μια τέτοια χρονική στιγμή λοιπόν, μόνο αφελείς ή ανοιχτοί εχθροί των εργαζόμενων της χώρας θα έκαναν προσπάθεια να εμφανίσουν την επίσκεψη Ομπάμα σαν ελπιδοφόρο γεγονός.

Τίποτα δεν έχουν να περιμένουν οι εργαζόμενοι της χώρας από την παρουσία του αμερικανού προέδρου στην Αθήνα. Το αντίθετο μάλιστα. Όχι απλά δεν πρόκειται να φέρει «ευνοϊκή πρόταση για το χρέος» όπως κόπτονται να υποστηρίξουν τα ανδρείκελα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (πολύ περισσότερο μετά την ανάδειξη Τραμπ στην προεδρεία των ΗΠΑ), αλλά έρχεται να προσθέσει νέα δεινά στις πλάτες τους επιδιώκοντας να αποσπάσει την τυφλή υποταγή της ελληνικής αστικής τάξης στην πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή. Πολιτική η οποία στοχεύει στον περαιτέρω έλεγχο και βαθύτερη ένταξη της ελληνικής αστικής τάξης στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της περιοχής.

Στο πλαίσιο των σχεδιασμών των ΗΠΑ η μόνη θέση που υπάρχει για τους εργαζόμενους της χώρας είναι αυτή των «αναλώσιμων» στα πλαίσια των επιδιώξεών τους για εμπέδωση των συμφερόντων τους τόσο στο Αιγαίο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ως άλλος Φίλης, η ελληνική αστική τάξη και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει την αυταπάτη πως υπηρετώντας τυφλά αυτές τις επιδιώξεις θα καταφέρει να υπηρετήσει και τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή. Ούτε η ιστορία, ούτε οι εμπειρίες της δεν της έχουν διδάξει πως για μια ακόμα φορά, μέσω τον τυχοδιωκτισμών της, μόνο σε τραγωδίες θα οδηγήσει τους εργαζόμενους και τη χώρα.

Έτσι λοιπόν, επιπρόσθετα με τα δεινά που έχουν επιφέρει στην κοινωνική πλειοψηφία της χώρας οι εφαρμοζόμενες μνημονιακές πολιτικές, έρχονται να προστεθούν νέα που θα είναι και το μόνο αντάλλαγμα για τις «υπηρεσίες σταθερότητας» στην περιοχή που θέλουν να «πουλήσουν» οι αστοί της χώρας στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ. Προφανώς δεν μπορούν να διανοηθούν διαφορετική στάση πέρα από την υποταγή στις επιταγές «των διεθνών μας εταίρων». Είτε πρόκειται για την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ σε ότι αφορά τις εφαρμοζόμενες αντεργατικές πολιτικές στο εσωτερικό, είτε πρόκειται για τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ για την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Αυτή η τυφλή υποταγή στους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς δεν προέρχεται από την αδυναμία της ελληνικής αστικής τάξης να διεκδικήσει τα συμφέροντά της σε βάρος των εργαζόμενων της χώρας, αλλά έγκειται στην βαθιά της πεποίθηση ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να τα επιβάλλει είναι ακριβώς με την στήριξη των εταίρων για την εφαρμογή των επιδιώξεών της. Γι' αυτό και το «Έξω αι ΗΠΑ, Έξω το ΝΑΤΟ» που ήταν γραμμένο από τους εξεγερμένους στις δύο κολόνες της πύλης του Πολυτεχνείου αποτελεί και σήμερα επίκαιρο σύνθημα και μάλιστα πρώτης γραμμής.

Μια επικαιροποίησή του θα έπρεπε να βάζει και μια Τρίτη επιδιώξη, αυτήν της εξόδου από την ΕΕ. Συγκροτώντας έτσι ένα τρίπτυχο ρήξης με τον ιμπεριαλισμό και τους μηχανισμούς του (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ) που αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής θα υπηρετούσε – έστω και εν μέρει – τα συμφέροντα των ανθρώπων του μόχθου στη χώρα που σήμερα κυριολεκτικά συνθλίβονται. Μιας πολιτικής φιλειρηνικής μακριά από συμμαχίες με το Κράτος-Δολοφόνο του Ισραήλ και την δικτατορία της Αιγύπτου. Μιας πολιτικής που δεν θα επιδιώκει οξύνσεις αλλά συνεργασία ανάμεσα στις δύο μεριές του Αιγαίου. Μιας πολιτικής που θα βάζει τους εργαζόμενους της χώρας πλάι πλάι με τους μοναδικούς συμμάχους που μπορούν να έχουν και οι οποίοι είναι οι εργαζόμενοι της περιοχής και του κόσμου ολόκληρου.

Στην απογοήτευση και την τυφλή απελπισία που θέλουν να επιβάλλουν σ' ολόκληρη την κοινωνία της χώρας με την ολοκληρωτική απαξίωση των αγώνων της αριστεράς και των εργαζομένων στο πρόσωπο των λαθροχείρων του ΣΥΡΙΖΑ, οι εργαζόμενοι μπορούν ακόμα να αντλήσουν έμπνευση και συμπεράσματα από την λάμψη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο δρόμος που χάραξε ο Νοέμβρης είναι η διεκδίκηση των συμφερόντων των εργαζομένων σε ανειρήνευτη αντίθεση με την αστική τάξη της χώρας και τους ιμπεριαλιστές. Στη συνειδητοποίηση της δύναμής τους όταν επιδιώκουν να δράσουν για λογαριασμό τους στο μόνο επίπεδο που προσφέρεται για αυτούς, αυτό του δρόμου.

Πιάνοντας το νήμα της εξέγερσης του Νοέμβρη του 1973 καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στους φετινούς τριήμερους εορτασμούς για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Να διαδηλώσουν τόσο ενάντια στην παρουσία στη χώρα του επικεφαλής της πιο αιμοσταγούς πολεμικής μηχανής του πλανήτη (στις 15 Νοέμβρη) όσο και για το δικό τους μέλλον και προοπτική για μια εξέγερση που θα οδηγήσει στη νίκη τους και όχι στην ενσωμάτωσή τους (στις 17 Νοέμβρη). Μια εξέγερση που θα καταφέρει να συντρίψει την εξουσία των αστών στον δρόμο για την χειραφέτηση της εργατικής τάξης.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 15/11 στις 17.00 ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΪΚΗ-ΑΝΤΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ
(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 15:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ)

Αριστερή Συσπείρωση
Νοέμβριος 2016

20 Νοέμβρη Εκλογές ΤΕΕ Στηρίζουμε Ψηφίζουμε #Block_ΤΕΕ Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων & Ανέργων Μηχανικών (video)

Αποδείχθηκε περίτρανα ότι αν δεν πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, καμιά κυβέρνηση, κανένας «υπουργός των μηχανικών» και κανένας «εκπρόσωπος μας» στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ δεν μπορεί να βελτιώσει τη θέση μας. Αποδείχθηκε ότι όλες οι παρατάξεις που τις τελευταίες δεκαετίες συν διοικούν το ΤΕΕ, όπως και αν διασπώνται, όπως και αν ενώνονται, όπως και αν αλλάζουν κάθε φορά τ’ όνομά τους, δεν νοιάζονται για τα συμφέροντα μας. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να κλέβουν τις εισφορές μας και να τις μετατρέπουν σε δάνεια και σε εγγυητικές για τις εταιρείες τους. Εργολάβοι, μεγαλοστελέχη και διευθυντάδες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα πλουτίζουν από την εκμετάλλευση και το υστέρημα ανέργων, άπορων και ανήμπορων συναδέλφων.


Ολόκληρο το `Τα λόγια και τα χρόνια` ΣΠΑΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Ο Αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα είναι ανεπιθύμητος !


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΣΕ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΠΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ.

ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ,ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΝΤΙΑ

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΤΙΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ.


Η επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα στις 15 Νοέμβρη, την ημέρα που ξεκινάει ο εορτασμός της 43ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών που στήριξαν οι ΗΠΑ, είναι μία ακόμη πρόκληση της κυβέρνησης Τσίπρα.

Πίσω από την εικόνα του νομπελίστα ειρήνης, του «πρώτου μαύρου προέδρου των ΗΠΑ», κρύβεται ένας αδίστακτος ηγέτης της μεγαλύτερης ιμπεριαλιστικής δύναμης στο κόσμο που είναι υπεύθυνη για το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων από τις επεμβάσεις της σε Ιράκ, Συρία αλλά και δεκάδων μαύρων νεολαίων από την αστυνομία στο εσωτερικό της. Τα χέρια του Ομπάμα είναι βαμμένα με το αίμα τους

Ο Ομπάμαέρχεται στην Ελλάδα την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η «διαπραγμάτευση» για την δεύτερη αξιολόγηση,με την κυβέρνηση και το κουαρτέτο να παζαρεύουν τανέααντιδραστικά μέτρα ενάντια στον λαό. Δηλωμένη πρόθεση του Ομπάμα είναι «να στηρίξει την προώθηση των μεταρρυθμίσεων» όπως διατυμπανίζουν σε όλους τους τόνους ο ίδιος και οι επιτελείς του. Ο αμερικανός πρόεδρος, σαν εκπρόσωπος του παγκόσμιου καπιταλισμού, πιέζει για ακόμα πιο γρήγορη καταβύθιση των μισθών, «απελευθέρωση των αγορών», ιδιωτικοποιήσεις.

Παράλληλα έρχεται σε μια στιγμή κλιμάκωσης του πολέμου στην Συρία και το Ιράκ καιπρωτοφανέρωτης όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών καιαντιθέσεων που εκφράζεται από τον Ειρηνικό μέχρι την Ουκρανία, τη Μεσόγειο και την Αφρική. Η κάθοδος της frontex και ακόμα περισσότερο του νατοϊκού στόλου που έγινε στο «όνομα της προστασίας συνόρων», από τους μετανάστες, τα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων βλέπουμε να γίνεται όπλο των ΗΠΑ στην ένταση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμώνκαι τον στρατιωτικό έλεγχο της περιοχής.

Επιδίωξή του είναι η ακόμα βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στη Μ. Ανατολή, η ακόμα βαθύτερη συστράτευση στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούςτων ΗΠΑ. Βασικό ζήτημα σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η πολιτική, οικονομική και στρατιωτική εμβάθυνση του αντιδραστικού άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος-Ισραήλ.

Ο Ομπάμα έρχεται να διασφαλίσει την αμερικάνικη πρωτοκαθεδρία στον έλεγχο των ενεργειακών κοιτασμάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και των δρόμων μεταφοράς τους. Οι επιδιώξεις αυτές θα κλιμακώσουν τους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων στη περιοχή, που σχετίζεται με την χάραξη τωνΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, καιαντίθετες με τα συμφέροντα τουελληνικού λαού. Υπηρετούν αποκλειστικά τις πολυεθνικές πρώτα από όλα των ΗΠΑ και το ντόπιο μεγάλο κεφάλαιο.

Ο λληνοτουρκικός ανταγωνισμός, η δημιουργία αντιδραστικών αξόνων (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος), η τουρκική εισβολή στη Συρία και οι συνεχόμενες επιθέσεις απέναντι στους Κούρδους, η εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στους λαούς της περιοχής. Οξύνουν τους πολεμικούς κινδύνους, για τα συμφέροντατων ντόπιων αρχουσών τάξεων και των πολυεθνικών μονοπωλίων που θα καρπωθούν τον πλούτο.

Τέλος, η παρουσία του Ομπάμα στη χώρα σχετίζεται και με το Κυπριακό καθώς δηλωμένη επιδίωξη των αμερικανών είναι η προσπάθεια διαμόρφωση ενός νέου αντιδραστικού σχεδίου στη βάση του σχεδίου Ανάν με τη συμβολή και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Η κυβερνητική επιχειρηματολογία ότι ο Ομπάμα έρχεται «για να πιέσει για το χρέος» αποτελεί ανέκδοτο. Κανείς δεν πρέπει να έχει αυταπάτες. Ο εκπρόσωπος του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού έρχεται να «απαιτήσει» και όχι να «δώσει».

Η λύση για τους λαούς της περιοχής δεν βρίσκεται σε κανενός είδους «προστάτες». Βρίσκεται στην κοινή διεθνιστική / αντιμπεριαλιστική πάλη όλων των λαών της περιοχής, για την υπεράσπιση της ειρήνης, για πλήρη απεμπλοκή από τις ιμπεριαλιστικές επιλογές των ΗΠΑ και ΕΕ. Για να μην υπάρξει καμιά συμμετοχή στην κλιμάκωση του πολέμου στην περιοχή. Για να διαγραφούν τα χρέη και τα άλλα όπλα επιβολής και εκβιασμών των λαών. Για να διαλυθείο αντιδραστικός άξονας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου. Ενάντια στην ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας-Ελλάδας, για ελεύθερη διακίνηση προσφύγων καιμεταναστών, για αξιοπρεπή διαβίωση με πλήρη δικαιώματα στις χώρες υποδοχής τους και στην χώρα μας, αποδέσμευση από ΝΑΤΟ-ΕΕ.

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΗ 15.11, 5.00 μμ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

Ο γέρο νέγρο Τζιμ

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

πλανητάρχης με ΣΥΡΙΖΑ????


Δευτέρα 14/11 - Εκδήλωση Block_TEE

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΜΕ ΠΑΣΟΚ - ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ

,

Παρασκευή 11/11 - Συνέλευση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών

20 Νοέμβρη #Block_TEE - ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

99 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Λόχος της Κόκκινης Φρουράς Πετρούπολης το 1917

Σήμερα συμπληρώνονται 99 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία το 1917.

Στις 25 Οκτώβρη με το παλιό ημερολόγιο, που αντιστοιχεί στις 7 Νοέμβρη με το σημερινό, ξεκίνησε η νικηφόρα εργατική εξέγερση, που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως Οκτωβριανή Επανάσταση.

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

Στ. Μανίκας -Σπ. Κοντομάρης μιλούν στο Ράδιο Παντιέρα για το ΕΚΑ


Σπύρος Κοντομάρης και Σταύρος Μανίκας, μέλη της εκλεγμένης διοίκησης του ΕΚΑ, με την Αγωνιστική Ταξική Ενότητα, σε μια κουβέντα εφ’ όλης της ύλης σχετικά με την πορεία του εργατικού συνδικαλισμού στην Αθήνα, τις πρωτοφανείς δικαστικές παρεμβάσεις του κράτους και μάλιστα επί «αριστερής διακυβέρνησης» αλλά και την απροκάλυπτη ρελάνς του εργοδοτικού συνδικαλισμού

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

Αριστερή Πρωτοβουλία Μηχανικών Ανατολικής Στερεάς

Με ποιους κατεβαίνει στις Εκλογές του ΤΕΕ η

Εδώ και 6 χρόνια οι μηχανικοί και όλος ο λαός βιώνουμε μια χωρίς προηγούμενο αντεργατική-αντιλαϊκή επιδρομή σε δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών, που για τους περισσότερους συναδέλφους μηχανικούς έχει πάρει πλέον χαρακτήρα επαγγελματικής εξόντωσης.

Η ανεργία, η εποχιακή απασχόληση, η μερική απασχόληση και η ανασφάλιστη εργασία έχουν γίνει καθεστώς. Οι 6 στους 10 συναδέλφους μηχανικούς αδυνατούν να πληρώσουν τις δυσβάσταχτες εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ και έχουν κάνει παύση πληρωμών προς το ταμείο, και καθώς περνάει ο καιρός τα χρέη τους συσσωρεύονται και γιγαντώνονται. Πολλοί συνάδελφοι ξεγράφονται από το ΤΕΕ για να γλυτώσουν από τις δυσβάσταχτες εισφορές, ενώ την ίδια στιγμή, πολλοί νέοι συνάδελφοι που παίρνουν πτυχίο δεν εγγράφονται καθόλου στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ, γιατί γνωρίζουν ότι λόγω της γενικευμένης ανεργίας και των ελαστικών σχέσεων εργασίας, δεν θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, και τα χρέη τους θα συσσωρεύονται.

Οι αυτοαπασχολούμενοι κλείνουν ο ένας μετά τον άλλο τα γραφεία τους φορτωμένοι με χρέη και υποχρεώσεις. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα βιώνουν την εργοδοτική αυθαιρεσία στον έπακρο, στο έδαφος της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Οι μηχανικοί του δημοσίου υφίστανται τη μία μείωση μισθού μετά την άλλη υπό την απειλή της διαθεσιμότητας – απόλυσης.

Η καταστροφική πολιτική που επέβαλλαν στο λαό τα τελευταία 6 χρόνια, όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, κτλ), σε στενή συνεργασία με την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή του 25% της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, που αποτελεί μεγαλύτερη οικονομική συρρίκνωση και από αυτή που βίωσαν πολλές χώρες κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι παρατάξεις των κομμάτων αυτών (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, κτλ) στο κεντρικό ΤΕΕ και στο Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν τις μνημονικές κυβερνήσεις και όλα τα καταστροφικά για τους μηχανικούς και το λαό Μνημόνια. Ως αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο μέρος των μηχανικών έχουν ήδη οδηγηθεί στην ανεργία και την εξαθλίωση, στην έξοδο από το επάγγελμα και στη μετανάστευση.

Η παράταξή μας, η Αριστερή Πρωτοβουλία Μηχανικών Ανατολικής Στερεάς, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή όλων των διεκδικήσεων τα τελευταία χρόνια και ήμασταν παρόντες σε όλους τους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες και σε όλες τις απεργίες αυτού του διαστήματος.

Εμείς, δεν βλέπουμε τα προβλήματα των μηχανικών ως κλαδικά ή συντεχνιακά ζητήματα. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι η μοίρα όλων των μηχανικών είναι συνυφασμένη με την τύχη της κοινωνίας και την έκβαση της συνολικότερης εργατικής και κινηματικής μάχης που δίνει η εργαζόμενη πλειοψηφία και οι άνεργοι, για την ανατροπή των Μνημονίων και όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων, για την έξοδο από το σφαγείο της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που όλοι μαζί καταδικάζουν το λαό στη φτώχια, την ανεργία και την εξαθλίωση.

Εμείς θεωρούμε πως τα δραματικά προβλήματα της κοινωνίας και των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, δεν πρόκειται να λυθούν όσο η επίσημη ανεργία στον γενικό πληθυσμό παραμένει στο 25%, και η ανεργία των νέων μέχρι 35 ετών στο 60%, όσο υπάρχει η μαύρη, η ελαστική, η εποχιακή και η μερική απασχόληση και όσο υπάρχουν τρόποι να εισφοροδιαφεύγει το μεγάλο κεφάλαιο. Η ανεργία δεν πρόκειται να μειωθεί όσο εφαρμόζονται τα καπιταλιστικά Μνημόνια και οι αποικιοκρατικές Δανειακές Συμβάσεις της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που καταστρέφουν την οικονομία και την κοινωνία.

Η παράταξή μας, η Αριστερή Πρωτοβουλία Μηχανικών Ανατολικής Στερεάς, και όλοι οι αγωνιστές που συσπειρωνόμαστε γύρω από αυτήν, θεωρούμε πως η βραχυπρόθεσμη επιβίωση των μηχανικών αλλά και όλης της κοινωνίας περνά μέσα από βαθιές πολιτικές ρήξεις και ανατροπές, για τις οποίες πρέπει να αγωνιστούν όλοι οι πληττόμενοι μηχανικοί και τα λαϊκά στρώματα. Το πραξικοπηματικό πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ στο μνημονιακό στρατόπεδο το 2015, απέδειξε περίτρανα ότι δεν είναι αρκετή η γενικόλογη και αόριστη καταγγελία ενάντια στα Μνημόνια, αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο ρήξης και ανατροπής. Αν θέλουμε ψωμί και δουλειά, πρέπει να καταργήσουμε τα Μνημόνια και τις αποικιοκρατικές Δανειακές Συμβάσεις και να διεκδικήσουμε την έξοδο από το σφαγείο του Ευρώ και της ΕΕ. Αν θέλουμε δαπάνες για δημόσια έργα προς όφελος του λαού, για την παιδεία, την υγεία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, πρέπει να διαγράψουμε το παράνομο και τοκογλυφικό δημόσιο χρέος, που ο ελληνικός λαός δεν οφείλει να αποπληρώσει, επειδή δεν το δημιούργησε εκείνος. Αν θέλουμε να σωθεί το σπίτι που μένουμε από τους πλειστηριασμούς, πρέπει να εθνικοποιηθούν οι τράπεζες και να διαγραφούν τα χρέη των φτωχών. Αν θέλουμε να προστατευθούν οι άνεργοι και να βρουν δουλειά οι νέοι, πρέπει να μειωθούν οι ώρες δουλειάς και τα χρόνια συνταξιοδότησης, να εθνικοποιηθούν χωρίς αποζημίωση, με εργατικό και λαϊκό έλεγχο οι μεγάλες επιχειρήσεις και να δουλέψουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, με αυτοδιαχείριση, τα εργοστάσια που κλείνουν οι καπιταλιστές.

Κι όλα αυτά μπορεί να τα διεκδικήσει και να τα επιβάλλει μόνο ένα μαχητικό, μαζικό, συνειδητοποιημένο λαϊκό και εργατικό κίνημα, μέρος του οποίου πρέπει να είναι και οι άνεργοι και επισφαλώς εργαζόμενοι μηχανικοί.

Οι υποψήφιοι της παράταξής μας, Αριστερή Πρωτοβουλία Μηχανικών Ανατολικής Στερεάς, για τις Εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016 στο Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Τεχνικού Επιμελητηρίου, είναι:

Για τη Φθιώτιδα:
Βασίλειος Ζούμπος - Πολιτικός Μηχανικός
Αθανάσιος Παπαδόπουλος - Μεταλλειολόγος-Μετ/γος Μηχανικός


Για τη Βοιωτία:
Δημήτριος Τζουβελέκης - Χημικός Μηχανικός
Σπυρίδων Λάμπρου - Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης

Για τη Φωκίδα:
Ιωσήφ Βάσωφ - Χημικός Μηχανικός