Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ


Αριστερή Συσπείρωση - Οι προϋποθέσεις στο δρόμο οικοδόμησης του επαναστατικού κόμματοςΑπό Αριστερή Συσπείρωση 

Στα πλαίσια της ιδρυτικής μας διακήρυξης καθώς και στις πλέον πρόσφατες πολιτικές μας αποφάσεις, έχουμε αναγνωρίσει ως σημείο αναφοράς μας την ιστορική αναγκαιότητα οικοδόμησης ενός σύγχρονου κομμουνιστικού προγράμματος και κόμματος στην Ελλάδα. Αυτή η πολιτική μας απόφαση δεν αποτυπώνει κάποιον υπερ-επαναστατικό φετιχισμό.

H εκτίμηση της οργάνωσης μας είναι πως η οικοδόμηση του συγχρόνου επαναστατικού υποκειμένου αποτυπώνεται στις πραγματικές πολιτικές δυνατότητες για την εργατική τάξη και ανταποκρίνεται στην κοινωνική αναγκαιότητα υπό το βάρος της ειδικής συγκυρίας της διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά της εκδήλωσής της στα πλαίσια του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Τα βασικά σημεία πάνω στα οποία θεμελιώνεται η πολιτική μας θέση είναι τα ακόλουθα:
Η διεθνής καπιταλιστική κρίση, που το ξεπέρασμά της παραμένει δύσκολο για το κεφάλαιο και που προϋποθέτει ακόμα βαθύτερες και αντιδραστικότερες τομές, τη συντριβή των κατακτήσεων των εργατικών και των μικρομεσαίων στρωμάτων, τη διάλυση της εργασίας σε κάθε της «θεσμική»μορφή.
Η ειδική μορφή της διεύρυνσης των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων, η ένταση των πολέμων στα όρια σύγκρουσης ή και μεταβολής των ιμπεριαλιστικών ισορροπιών στο φόντο των ανακατατάξεων στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα. Το μαζικό κύμα προσφυγιάς- εκμετάλλευσης αλλά και αναζήτησης μιας καλύτερης προοπτικής, με τη μεταφορά πολιτισμικού φορτίου και δεξιοτήτων.
Η ειδική ισχύς της κρίσης στην Ελλάδα που παροξύνεται εξαιτίας της θέσης του ελληνικού καπιταλισμού στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα ΕΕ-ΟΝΕ, αναδεικνύοντας το χαρακτήρα της ιστορικής αποτυχίας του ελληνικού καπιταλισμού και της ελληνικής αστικής τάξης που εξαιτίας της αποτυχίας αυτής, δημιουργεί αντικειμενικά ώριμες συνθήκες για τη μάχη της απόκτησης του ελέγχου της οικονομίας και της παραγωγής και της αλλαγής των σχέσεων ιδιοκτησίας. Αυτό το στοιχείο μπορεί να αποτελέσει την απαίτηση της μαζικής πλειοψηφίας των λαϊκών τάξεων και της μάζας των ανέργων, απέναντι στις ορέξεις των χρεοκοπημένων ανώτερων εκμεταλλευτικών τάξεων. Με τέτοιους όρους είναι δυνατή η συγκρότηση ενός ηγεμονικού σχεδίου από την εργατική τάξη διαμορφώνοντας μια κοινωνική πλειοψηφία που θα συντρίψει τον υφιστάμενο συνασπισμό εξουσίας και να ανοίξει το δρόμο για το σοσιαλισμό.
Την ανάγκη ρήξης με το σύνολο των αστικών επιλογών και συνολικής απάντησης για τα εκμεταλλευόμενα στρώματα, προκειμένου να υπάρξουν οι προϋποθέσεις αλλαγής του κοινωνικού συσχετισμού δύναμης και βελτίωσης της θέσης τους στον κοινωνικό σχηματισμό. Η αναγκαιότητα αυτή γεννάται από την χρεωκοπία των αστικών στρατηγικών κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης των χαμηλότερων στρωμάτων στην εποχή της κρίσης, και από την ένταση της επίθεσης ακριβώς ως μονόδρομου για τη σωτηρία της αστικής τάξης. Επίσης, ως απάντηση στον κατακερματισμό και τη διαλυτοποίηση της εργατικής τάξης και τις θεωρίες περί αδυναμίας χειραφέτησης της εργατικής τάξης στο σύγχρονο καπιταλισμό δυτικού τύπου.
Τις ίδιες τις δυνατότητες σχηματισμού μιας ευρύτερης κοινωνικής συμμαχίας με πυρήνα τη σύγχρονη εργατική τάξη που έχει τις αντικειμενικές δεξιότητες να αναλάβει τον ιστορικό κοινωνικό της ρόλο και να οδηγήσει τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις στην έξοδο από την κρίση.
Η αδυναμία της αριστεράς διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα να απαντήσει σε κρίσιμα για τις εργατικές τάξεις ερωτήματα (όπως τα εθνικά) από διεθνιστική σκοπιά, με την παράλληλη ανάπτυξη-και σε πολλές περιπτώσεις επικράτηση-της από αντιδραστική κατεύθυνση κριτικής και αντίθεσης με τη διεθνοποίηση του καπιταλισμού και τις ολοκληρώσεις τύπου ΕΕ. Την άνοδο του σκεπτικισμού από ακροδεξιά κατεύθυνση, του φασισμού και την προώθηση αντιδραστικότερων μεθόδων υποταγής των κατώτερων στρωμάτων, υπό το πρίσμα μιας εθνικής «υπερταξικής» συμμαχίας.
Τις αδυναμίες των μετωπικών οργανώσεων και των κοινωνικών κινημάτων να προτάξουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, και το τσαλαβούτημα στην αστική διαχειριστική τακτική οργανώσεων και ρευμάτων της αριστεράς μέχρι και τα όρια και της αντικαπιταλιστικής.
Η σύγχρονη κινηματική εμπειρία και οργάνωση των εργατολαϊκών στρωμάτων, οι διαδικασίες αποδιάρθρωσης του κοινωνικού και εργασιακού χώρου, η χρεοκοπία του παραδοσιακού συνδικαλισμού.

Αυτή η πραγματικότητα δε γεννάει μόνο το ερώτημα της συσπείρωσης των δυνάμεων όσων οργανώσεων και αγωνιστών παραμένουν σε κατεύθυνση σύγκρουσης με το διαχειριστικό δρόμο αλλά προϋποθέτει και ένα σύγχρονο κομμουνιστικό πρόγραμμα ως στρατηγικό στοιχείο παρέμβασης στην εργατική τάξη και τα εργατολαϊκά στρώματα με στόχο τη χειραφέτηση και τη σωτηρία τους, απέναντι σε θεωρίες περί προστασίας όλου του λαού και του ταξικού αμυντισμού για τη διατήρηση των όποιων κεκτημένων.

Απαραίτητο συστατικό του νέου προγράμματος είναι η ρήξη με την αστική στρατηγική και διαχείριση - αυτό που ονομάζουμε αντικαπιταλιστική ρήξη, η συγκρότηση των πολιτικών και κοινωνικών όρων παρέμβασης των εργατολαϊκών στρωμάτων με όρους διεκδίκησης της εξουσίας, και η σύγκρουση με το μεταρρυθμιστικό δρόμο και την αμυντική υποχώρηση.

Η σύγχρονη επαναστατική στρατηγική δεν περνάει μέσα από την «ανάπτυξη» και «την κοινωνική σωτηρία» στο έδαφος του καπιταλισμού, με την τακτική της «σκάλας», όπου πρώτα θα σωθούμε από το €, μετά θα ανοίξουμε τη σύγκρουση με τον ιμπεριαλισμό και το διεθνή έλεγχο και μέσα από αυτά θα αυγατίσει το κίνημα και θα έρθει ο σοσιαλισμός. Πολύ περισσότερο εάν ως προϋπόθεση μπαίνει η κατάληψη της κοινοβουλευτικής εξουσίας. Δε μπορεί να υπάρξει κομμουνισμός χωρίς επανάσταση, χωρίς μάχη για την εξουσία, χωρίς απόσπαση του ελέγχου της παραγωγής και της ιδιοκτησίας από τα χέρια της αστικής τάξης και των συμμάχων της. Συνεπώς είναι κεντρικός ο ρόλος της επαναστατικής τομής και της μετέπειτα μεταβατικής περιόδου προς την κοινωνική απελευθέρωση.

Για την προώθηση του άλλου δρόμου και της οργάνωσης της αντικαπιταλιστικής πάλης το κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα οφείλουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των μορφών οργάνωσης της εργατικής τάξης, της νεολαίας και των λαϊκών στρωμάτων. Οφείλουν να συμβάλλουν στην οργανική σύνδεση όλων αυτών των τμημάτων και στην ευρύτερη πολιτικοποίηση τους, με στόχο την ενοποίησή της πάλης τους στο πολιτικό επίπεδο απέναντι στο κεφάλαιο. Αυτή η προσπάθεια οφείλει να γίνει διακριτά από τις παραδοσιακές μορφές οργάνωσης των εργατικών αγώνων που λειτουργούν αντικειμενικά απέναντι στα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η πρόταση αυτή δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τα υπάρχοντα πολιτικά μέτωπα (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) ούτε προϋποθέτει το μετασχηματισμό τους. Αξιοποιεί την ιστορική εμπειρία της δράσης τους, ερμηνεύει τα πολιτικά τους όρια και στοχεύει στο ξεπέρασμα των προβληματικών και την ανασυγκρότησή τους σε μία μαζικότερη κατεύθυνση και αναβαθμισμένη τελικά παρουσία.

Ωστόσο οφείλουν να ξεπερνιούνται οι εσωτερικές αδυναμίες τους, που αφορούν στην ταξική διάρθρωση και το πολιτικό τους πρόγραμμα. Μια λογική συγκρότησης όπως την περιγράφουμε στις πολιτικές μας αποφάσεις είναι ο δρόμος της πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης μιας πολιτικής πρωτοπορίας εντός του εργατικού κινήματος, ο μετασχηματισμός της μέσα από την παρέμβαση αυτής της πρωτοπορίας σε ένα αντικαπιταλιστικό κίνημα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων και τελικά ο μετασχηματισμός της σε επαναστατική πλειοψηφία των εργατολαϊκών στρωμάτων.

Για την πολιτικοποίηση των λαϊκών δράσεων και τη σύνδεση του πολιτικού μετώπου και των κοινωνικών πρακτικών, ο ρόλος του νέου κομμουνιστικού κόμματος είναι κεντρικός. Μπορεί να αποτελέσει την ουσία που θα συνενώσει τη δράση, τα διαφορετικά πολιτικά ρεύματα και πρακτικές, επί μέρους διεκδικήσεις και πολιτικά σχέδια, και θα τα τροφοδοτήσει με τις αρχές της κοινωνικής ισότητας και αλληλεγγύης και της διεθνιστικής δυναμικής του αγώνα. Να αναλάβει το σχεδιασμό της κοινωνικής ρήξης μέχρι την αντικαπιταλιστική ανατροπή, να αναλάβει πρωτοπόρο ρόλο στην χάραξη του δρόμου για το σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Προσπαθώντας να βαδίσουμε σταθερά στο δρόμο που θα μας επιτρέψει να αφήσουμε πίσω μας την «προϊστορία της ανθρωπότητας», φτάνοντας σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με τον κοινωνικό πλούτο στα χέρια αυτών που τον παράγουν. Αντιπαρατάσσοντας απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που ζούμε όλοι μας, την προοπτική μιας ζωής με αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και αδελφοσύνη για τον λαό μας και όλους τους λαούς του κόσμου.

Για μας η συζήτηση αυτή είναι η ώρα να ανοίξει με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο και όχι απλά στο επίπεδο του προβληματισμού.

Πολιτική Γραμματεία
ΑΡΙστερή Συσπείρωση
Αθήνα, 14/12/2016

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

Για το κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα –Γιώργος Μαυρομάτης (video)


Απόσπασμα από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 στην ΑΣΟΕΕ: Το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση παρουσίασε την πρότασή του για την συγκρότηση Πρωτοβουλίας διαλόγου και συσπείρωσης δυνάμεων για το σύγχρονο πρόγραμμα και κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Στο συγκεκριμένο βίντεο παρακολουθούμε την παρέμβαση του στελέχους της ΑΡΙΣ Γιώργου Μαυρομάτη

Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Να παρθεί άμεσα πίσω η καταχρηστική απόλυση συναδέρφου από τον «Παπαστράτο»Για μια ακόμη φορά, η εργοδοτική αυθαιρεσία αγγίζει τα όρια της χυδαιότητας. Η καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, η οποία μόλις δύο χρόνια πριν, το 2014, έχει βραβευτεί και ως Βest Work Place, στην κατηγορία των εταιρειών με πάνω από 250 εργαζόμενους, προχώρησε στην άδικη απόλυση χρονίως πάσχοντα συναδέρφου, εντελώς ξαφνικά, χωρίς να δώσει εξηγήσεις και πριν καν λήξει η σύμβασή του.

Σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, με τη συμμετοχή κι άλλων συλλογικοτήτων, πραγματοποίησε μαζική κινητοποίηση στην εταιρεία Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International, έξω από το εργοστάσιο του Ασπρόπυργου, απαιτώντας την άμεση επαναπρόσληψη του εργαζόμενου – μέλους του σωματείου.

Απαιτούμε την άμεση επαναπρόσληψη του συναδέρφου καθώς και την ηθική του αποκατάσταση. Κανένας εργαζόμενος μόνος του, με συλλογικούς αγώνες σπάμε την εργοδοτική τρομοκρατία.

Παρατίθεται η ανακοίνωση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών:

Να επαναπροσληφθεί άμεσα ο συνάδελφος που πάσχει από σοβαρή ασθένεια και απολύθηκε καταχρηστικά

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καταγγέλλει την απόλυση συναδέλφου μηχανικού από την εταιρεία ‘ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ’, θυγατρική της PhilipMorrisInternational.

Ο συνάδελφος, ο οποίος είναι μέλος του σωματείου μας, πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και εργάστηκε επί 7,5 μήνες στην εταιρεία. Αιφνιδιαστικά και πριν καν λήξει η λεγόμενη «δοκιμαστική περίοδος» 12 μηνών η οποία προβλεπόταν, του ανακοινώθηκε η απόλυσή του.

Κατά τη διάρκεια των μηνών της εργασίας του, ο συνάδελφος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για 5 μέρες λόγω υποτροπής της νόσου του και διέκοψε οικεία βούληση την νοσηλεία του, η οποία μαζί με τον ιατρικό έλεγχο θα διαρκούσε τουλάχιστον 20 ακόμα ημέρες, προκειμένου να μην λείψει μεγάλο διάστημα από τη δουλειά του. Συνέχισε κανονικά να εργάζεται, πολλές φορές και πέραν του ωραρίου, παρά το γεγονός πως ακολουθούσε, μετά τη νοσηλεία του, ‘βαριά’ θεραπεία για την αποκατάσταση της υγείας του και η οποία τον επηρέαζε.

Ο λόγος της απόλυσής του δεν του έγινε ποτέ γνωστός από τους προϊσταμένους του ή από κάποιο άλλο διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας. Ειπώθηκε μόνο το, εντός πολλών εισαγωγικών ‘επιχείρημα’, πως ο συνάδελφος αργούσε να προσέλθει το πρωί, πράγμα για το οποίο ο συνάδελφος είχε ενημερώσει την προϊσταμένη του πως συνέβαινε για λόγους υγείας και πάντοτε η αναπλήρωση του χρόνου γινόταν -και με το παραπάνω- το απόγευμα και το βράδυ. Ο συνάδελφος μάλιστα αντιμετώπισε χλευασμό και ειρωνεία σε σχέση με την πρωινή καθυστέρηση, αν και ο ίδιος ο γιατρός της εταιρείας του είπε πως ήταν απόλυτα δικαιολογημένος.

Επιπλέον, η απόλυση έγινε μια μόλις μέρα μετά την εκκαθάριση της χρηματικής αποζημίωσης που δικαιούταν λόγω ιατρικών εξόδων από το ομαδικό ασφαλιστήριο του εργοδότη(ασφαλίζονται όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας σε ιδιωτική ασφαλιστική)!

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών όταν έλαβε γνώση της απόλυσης, επεδίωξε επανειλημμένα τη συνάντηση με την εργοδοσία του Παπαστράτου, η οποία με διάφορες προφάσεις αρνήθηκε.

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, από κοινού με το Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων στην καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, προχώρησε σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας Άνω Λιοσίων. Στην επιθεώρηση εργασίας, η εργοδοσία μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, ισχυρίστηκε πως η σύμβαση εργασίας ήταν ορισμένου χρόνου και η απόλυση έγινε λόγω ‘ανεπιτυχούς δοκιμής’ του συναδέλφου. Βέβαια, η ίδια η σύμβαση αναφέρει σαφώς πως είναι σύμβαση αορίστου χρόνου. Παρά το ότι ζητήθηκε επανειλημμένως και δόθηκε μεγάλο χρονικό περιθώριο, η εργοδοσία δεν παρουσίασε στην επιθεώρηση εργασίας κανένα έγγραφο επίπληξης, παρατήρησης ή κάτι ανάλογο, κάτι που ενισχύει την άποψη ότι η απόλυση δεν συνδέεται με την απόδοση του εργαζομένου και δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι η απόλυση έγινε λόγω υγείας.

Η επιθεώρηση εργασίας κάλεσε την εργοδοσία να επαναπροσλάβει το συνάδελφο και ζήτησε να ληφθεί υπόψιν το ζήτημα υγείας του εργαζόμενου γιατί σε διαφορετική περίπτωση οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του συνιστά διάκριση! Ωστόσο παρά την απόφαση της επιθεώρησης η εργοδοσία όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει στην επαναπρόσληψη του συνάδελφου αλλά απειλεί και με μηνύσεις για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση.

Σε νέα τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο σε ανώτερο επίπεδο στο υπουργείο εργασίας μεταξύ σωματείων, εργοδοσίας και της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου, η εργοδοτική πλευρά μέσω των εκπροσώπων της παραδέχτηκε πως καταπάτησε την επιχειρησιακή σύμβαση που συνάπτει με το επιχειρησιακό σωματείο. Ο εργαζόμενος δικαιώθηκε ξανά και ο υπάλληλος του υπουργείου ζήτησε από την εταιρεία να εξαντλήσει τα περιθώρια για επαναπρόσληψή του. Όμως η εργοδοτική πλευρά αρνείται εκ νέου ακόμα και αυτήν την υπόδειξη.

Την ίδια στιγμή που η εργοδοσία της εταιρείας ‘ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ’ προβαίνει σε τέτοιες αντεργατικές πρακτικές, της απονέμεται για δεύτερη συνεχή χρονιά ο τίτλος «Κορυφαίος Εργοδότης», ενώ διαφημίζεται το ‘κοινωνικό’ έργο, οι επενδύσεις και η κερδοφορία της! Το success story της εταιρείας, είναι πρώτα και κύρια χτισμένο με τον ιδρώτα και τις θυσίες των εργαζόμενων της!

Η αυθαιρεσία των βιομηχάνων και του κεφαλαίου, ενισχύεται από τα μνημόνια, τους αντεργατικούς νόμους, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την επέκταση την ελαστικών σχέσεων εργασίας, που προωθεί η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε πλάτη ή να σιωπήσουμε για τα κέρδη των βιομηχάνων. Ούτε ένα βήμα πίσω στον αγώνα μας για καλύτερη ζωή. Τα εργατικά δικαιώματα μπροστά!

Το σωματείο μισθωτών τεχνικών στέκεται στο πλευρό του απολυμένου συναδέλφου για την επαναπρόσληψη και την δικαίωσή του.

Διεκδικούμε:

  • Άμεση ανάκληση της απόλυσης
  • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Κατάργηση των ατομικών συμβάσεων. Υπογραφή αξιοπρεπών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς. Κατάργηση όλων των μορφών προσωρινής και ελαστικής εργασίας. Κανονικές προσλήψεις για όλους τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
  • Μείωση των ωρών εργασίας (35ωρο, 5νθήμερο, 7ωρο).
  • Δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Δημόσια, δωρεάν, ποιοτική περίθαλψη για όλους χωρίς προϋποθέσεις.
  • Ανατροπή της σύγχρονης βαρβαρότητας που επιβάλλουν στις ζωές μας κεφάλαιο-κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ.

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΣΜΕΔΕ - ΚΑΛΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Έφτασε σε συνάδελφο η πρώτη από τις 8 δόσεις των αναδρομικών αυξήσεων του 3986/11 και αφορά το 'Β εξάμηνο του 2011.

Έχουμε ήδη χρεωθεί για 8 εξάμηνα τα αναδρομικά του ΟΑΕΔ και θα ακολουθήσουν και άλλες 7 δόσεις για τα υπολειπόμενα εξάμηνα.

Οι αυξήσεις αυτές και ο "διευκολυντικός" τρόπος καταβολής τους -όπως έχουμε πει πολλές φορές- έχουν ψηφιστεί ομόφωνα από τα ΔΣ του ΕΤΑΑ και του ΤΣΜΕΔΕ

http://www.block-tee.gr/ekloges_tee_2016/block_tee-%CF%84%CE%B9-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5/

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ-PHILIP MORRIS, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/12

Από Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Πέμπτη 15 Δεκέμβρη 2016 ώρα 08.30 πμ, στο εργοστάσιο του Ασπρόπυργου

Να επαναπροσληφθεί άμεσα ο συνάδελφος που πάσχει από σοβαρή ασθένεια και απολύθηκε καταχρηστικά

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καταγγέλλει την απόλυση συναδέλφου μηχανικού από την εταιρεία ‘ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ’, θυγατρική της Philip MorrisInternational.

Ο συνάδελφος, ο οποίος είναι μέλος του σωματείου μας, πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και εργάστηκε επί 7,5 μήνες στην εταιρεία. Αιφνιδιαστικά και πριν καν λήξει η λεγόμενη «δοκιμαστική περίοδος» 12 μηνών η οποία προβλεπόταν, του ανακοινώθηκε η απόλυσή του.

Κατά τη διάρκεια των μηνών της εργασίας του, ο συνάδελφος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για 5 μέρες λόγω υποτροπής της νόσου του και διέκοψε οικεία βούληση την νοσηλεία του, η οποία μαζί με τον ιατρικό έλεγχο θα διαρκούσε τουλάχιστον 20 ακόμα ημέρες, προκειμένου να μην λείψει μεγάλο διάστημα από τη δουλειά του. Συνέχισε κανονικά να εργάζεται, πολλές φορές και πέραν του ωραρίου, παρά το γεγονός πως ακολουθούσε, μετά τη νοσηλεία του, ‘βαριά’ θεραπεία για την αποκατάσταση της υγείας του και η οποία τον επηρέαζε.

Ο λόγος της απόλυσής του δεν του έγινε ποτέ γνωστός από τους προϊσταμένους του ή από κάποιο άλλο διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας. Ειπώθηκε μόνο το, εντός πολλών εισαγωγικών ‘επιχείρημα’, πως ο συνάδελφος αργούσε να προσέλθει το πρωί, πράγμα για το οποίο ο συνάδελφος είχε ενημερώσει την προϊσταμένη του πως συνέβαινε για λόγους υγείας και πάντοτε η αναπλήρωση του χρόνου γινόταν -και με το παραπάνω- το απόγευμα και το βράδυ. Ο συνάδελφος μάλιστα αντιμετώπισε χλευασμό και ειρωνεία σε σχέση με την πρωινή καθυστέρηση, αν και ο ίδιος ο γιατρός της εταιρείας του είπε πως ήταν απόλυτα δικαιολογημένος.

Επιπλέον, η απόλυση έγινε μια μόλις μέρα μετά την εκκαθάριση της χρηματικής αποζημίωσης που δικαιούταν λόγω ιατρικών εξόδων από το ομαδικό ασφαλιστήριο του εργοδότη (ασφαλίζονται όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας σε ιδιωτική ασφαλιστική)!

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών όταν έλαβε γνώση της απόλυσης, επεδίωξε επανειλημμένα τη συνάντηση με την εργοδοσία του Παπαστράτου, η οποία με διάφορες προφάσεις αρνήθηκε.

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, από κοινού με το Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων στην καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, προχώρησε σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας Άνω Λιοσίων. Στην επιθεώρηση εργασίας, η εργοδοσία μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, ισχυρίστηκε πως η σύμβαση εργασίας ήταν ορισμένου χρόνου και η απόλυση έγινε λόγω ‘ανεπιτυχούς δοκιμής’ του συναδέλφου. Βέβαια, η ίδια η σύμβαση αναφέρει σαφώς πως είναι σύμβαση αορίστου χρόνου. Παρά το ότι ζητήθηκε επανειλημμένως και δόθηκε μεγάλο χρονικό περιθώριο, η εργοδοσία δεν παρουσίασε στην επιθεώρηση εργασίας κανένα έγγραφο επίπληξης, παρατήρησης ή κάτι ανάλογο, κάτι που ενισχύει την άποψη ότι η απόλυση δεν συνδέεται με την απόδοση του εργαζομένου και δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι η απόλυση έγινε λόγω υγείας.

Η επιθεώρηση εργασίας κάλεσε την εργοδοσία να επαναπροσλάβει το συνάδελφο και ζήτησε να ληφθεί υπόψιν το ζήτημα υγείας του εργαζόμενου γιατί σε διαφορετική περίπτωση οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του συνιστά διάκριση! Ωστόσο παρά την απόφαση της επιθεώρησης η εργοδοσία όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει στην επαναπρόσληψη του συνάδελφου αλλά απειλεί και με μηνύσεις για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση.

Σε νέα τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο σε ανώτερο επίπεδο στο υπουργείο εργασίας μεταξύ σωματείων, εργοδοσίας και της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου, η εργοδοτική πλευρά μέσω των εκπροσώπων της παραδέχτηκε πως καταπάτησε την επιχειρησιακή σύμβαση που συνάπτει με το επιχειρησιακό σωματείο. Ο εργαζόμενος δικαιώθηκε ξανά και ο υπάλληλος του υπουργείου ζήτησε από την εταιρεία να εξαντλήσει τα περιθώρια για επαναπρόσληψή του. Όμως η εργοδοτική πλευρά αρνείται εκ νέου ακόμα και αυτήν την υπόδειξη.

Την ίδια στιγμή που η εργοδοσία της εταιρείας ‘ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ’ προβαίνει σε τέτοιες αντεργατικές πρακτικές, της απονέμεται για δεύτερη συνεχή χρονιά ο τίτλος «Κορυφαίος Εργοδότης», ενώ διαφημίζεται το ‘κοινωνικό’ έργο, οι επενδύσεις και η κερδοφορία της! Το success story της εταιρείας, είναι πρώτα και κύρια χτισμένο με τον ιδρώτα και τις θυσίες των εργαζόμενων της!

Η αυθαιρεσία των βιομηχάνων και του κεφαλαίου, ενισχύεται από τα μνημόνια, τους αντεργατικούς νόμους, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την επέκταση την ελαστικών σχέσεων εργασίας, που προωθεί η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε πλάτη ή να σιωπήσουμε για τα κέρδη των βιομηχάνων. Ούτε ένα βήμα πίσω στον αγώνα μας για καλύτερη ζωή. Τα εργατικά δικαιώματα μπροστά!

Το σωματείο μισθωτών τεχνικών στέκεται στο πλευρό του απολυμένου συναδέλφου για την επαναπρόσληψη και την δικαίωσή του.

Διεκδικούμε:
  • Άμεση ανάκληση της απόλυσης
  • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Κατάργηση των ατομικών συμβάσεων. Υπογραφή αξιοπρεπών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς. Κατάργηση όλων των μορφών προσωρινής και ελαστικής εργασίας. Κανονικές προσλήψεις για όλους τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
  • Μείωση των ωρών εργασίας (35ωρο, 5νθήμερο, 7ωρο).
  • Δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Δημόσια, δωρεάν, ποιοτική περίθαλψη για όλους χωρίς προϋποθέσεις.
  • Ανατροπή της σύγχρονης βαρβαρότητας που επιβάλλουν στις ζωές μας κεφάλαιο-κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ.

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

Αριστερή Συσπείρωση - Όλοι στις απεργίες και στις διαδηλώσεις.


Η ίδια η απόφαση του Eurogroup της 5/12 για την Ελλάδα, ξεγυμνώνει την κυβερνητική προπαγάνδα για δήθεν «θετική» εξέλιξη στο θέμα του Χρέους και «δήθεν» χαλάρωμα του προγράμματος. Τίποτα θετικό δεν υπάρχει για τους εργαζόμενους και την κοινωνική πλειοψηφία σ’ αυτή την επαίσχυντη συμφωνία, μια συμφωνία γεμάτη από νέα σκληρά μέτρα λιτότητας, όπως:
η επίτευξη ετήσιου πλεονάσματος 3,5% ως το 2018, μέσω «ουσιαστικών» μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων και άρση των εμποδίων για τις «επενδύσεις»
η πλήρης ενεργοποίηση του «Υπερταμείου» «αξιοποίησης» της Δημόσιας Περιουσίας
μέτρα εξασφάλισης της απρόσκοπτης εξυπηρέτηση του βραχυπρόθεσμου ελληνικού δανεισμού
η επιβεβαίωση εφαρμογής όλων των δεσμεύσεων του Μνημονίου του Αυγούστου του 2015
η συμμετοχή του ΔΝΤ στο νέο πρόγραμμα
η πλήρης υιοθέτηση όλων των προαπαιτούμενων της δεύτερης αξιολόγησης στην ελληνική νομοθεσία, ώστε ο ESM να εγκρίνει συμπληρωματικό μνημόνιο

Η συμφωνία αυτή πρόκειται να ενεργοποιήσει άμεσα τη νομοθέτηση της δέσμης μέτρων βελτίωσης της «ανταγωνιστικότητας» της ελληνικής οικονομίας, που οι Εργοδότες, η Κυβέρνηση και οι Θεσμοί διέρρεαν το προηγούμενο διάστημα:
την επέκταση του «υποκατώτατου μισθού» σε ακόμα περισσότερους από τους 500.000 εργαζόμενους που σήμερα παίρνουν λιγότερα από 431€ καθαρά
την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, επέκταση των ατομικών-ανταποδοτικών συμβάσεων
την επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, της εκ περιτροπής εργασίας, των voucher (κουπόνι κοινωνικής στήριξης) ημερήσιας ή ωριαίας επιδότησης της εργασίας, (low/zero-hour contracts, mini/midi jobs, teleworking κλπ)
την άμεση αύξηση του ορίου ομαδικών απολύσεων από 5% σε 10% και την κατάργηση του υπουργικού βέτο
την ελάφρυνση του εργοδοτικού κόστους με την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση της εργοδοσίας
την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, με στόχο τον περιορισμό στο δικαίωμα της απεργίας και την θέσπιση της εργοδοτικής ανταπεργίας

Μετά από έξι χρόνια αδιάκοπης επίθεσης στα εργατικά δικαιώματα, δεν διαφαίνεται καμιά ελπίδα και κανένα τέλος στο μαρτύριο που ζούμε, το μόνο που διαφαίνεται είναι συνέχιση και ένταση της πολιτικής που ωφελεί το Κεφάλαιο και την Εργοδοσία. Η έλλειψη οποιασδήποτε προοπτικής ανάκαμψης της οικονομίας κάνει το Κεφάλαιο και τους πολιτικούς εκφραστές του να επιτίθενται με ακόμα μεγαλύτερη λύσσα στους εργαζόμενους.

Παρά την καθημερινή προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης κάθε ιδέας, συμβόλου, παρακαταθήκης της Αριστεράς (Καισαριανή, Κάστρο κλπ) η πραγματική πολιτική της Κυβέρνησης Τσίπρα είναι βαθιά καπιταλιστική, αμερικανόφιλη και ευρώδουλη.

Δεν είναι μόνο τα νέα μέτρα, δεν είναι μόνο η κοροϊδία σε εκατομμύρια άνεργους-φτωχούς-κοινωνικά αποκλεισμένους, τώρα η Κυβέρνηση Τσίπρα δείχνει έτοιμη να μπει στο χορό που σέρνει από την μια πλευρά του Αιγαίου ο δικτάτορας Ερντογάν και από την άλλη η ελληνική αστική τάξη με τα μαντρόσκυλά της Χρυσής Αυγής. Αφού πρώτα παρέδωσε την ολοκληρωτική κυριαρχία του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ (δίνοντας υποσχέσεις ακόμα και για καινούριες βάσεις), τώρα η κυβέρνηση Τσίπρα κάνει ασκήσεις «εθνικής συμφιλίωσης» στέλνοντας δήθεν σκληρό μήνυμα στην Τουρκία. Στην πραγματικότητα, το μήνυμα αυτό έχει αποδέκτες και την εργατική τάξη της χώρας, τους μετανάστες, τους αγωνιζόμενους και τους κομμουνιστές, αφού δίπλα δίπλα με κυβερνητικούς παράγοντες βαδίζουν οι μαχαιροβγάλτες της Χρυσής Αυγής (αντί οι τελευταίοι να βρίσκονται στην φυλακή για τα εγκλήματά τους).

Ο μόνος δρόμος για να εμποδιστεί και να ανατραπεί η κόλαση που διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να προωθούν, δεν είναι άλλος από αυτόν του πραγματικού ανυποχώρητου αγώνα όλων εμάς, των εργαζομένων, των ανέργων και της νεολαίας. Είναι άμεση ανάγκη οι εργαζόμενοι και όλος ο Λαός να κινητοποιηθούμε άμεσα και μαζικά, ξεπερνώντας τις τρικλοποδιές των σαλτιμπάγκων της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, ενάντια στα νέα μέτρα και ενάντια στην κατεύθυνση πολεμικής εκτόνωσης της καπιταλιστικής κρίσης.

Στις 6 Δεκέμβρη διαδηλώνουμε ενάντια στην κρατική καταστολή, το φασισμό, την πολύπλευρη βία που ασκείται στην Νεολαία, διαδηλώνουμε για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, για τα θύματα της κρατικής και παρακρατικής καταστολής.

Στις 7 Δεκέμβρη συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Ημέρα Δράσης ενάντια στην ανεργία και την επισφάλεια, ενάντια στην εργασιακή σκλαβιά της νέας γενιάς. Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Γιάννενα, τη Βέροια, το Ηράκλειο, τα Χανιά.

Στις 8 Δεκέμβρη απεργούμε ενάντια στο Κεφάλαιο, ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενάντια σε ΕΕ-ΔΝΤ. Συσπειρωνόμαστε και συντονιζόμαστε σε ένα ένα σχέδιο συνέχειας και κλιμάκωσης, ένα σχέδιο της ταξικής ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος, πέρα, έξω και απέναντι στον υποταγμένο συνδικαλισμό. Με προσυγκέντρωση στην Αθήνα, στο Μουσείο στις 10.30.

Όλοι στις απεργίες και στις διαδηλώσεις.

Αριστερή Συσπείρωση
6.12.2016

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ 31/12 - ΟΛΑ ΚΕΡΑΣΜΑ

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Διήμερη Εκδρομή στα χωριά της Κυβέρνησης του Βουνού

15325275


Η Αριστερή Συσπείρωση οργανώνει εκδρομή το διήμερο 17-18 Δεκέμβρη στα χωριά της Κυβέρνησης του Βουνού (Κορυσχάδες, Μεγάλο και Μικρό Χωριό κλπ)

Το ακριβές πρόγραμμα (ώρες αναχώρησης , επισκέψεις κτλ) θα ανακοινωθεί σύντομα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ανάρτηση στο facebook