Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Στις 13 Μάη .... Υποστηρίζουμε ΑΧΜΜΕΤ

                                                   


Στις 13 Μάη 

Υποστηρίζουμε 

Αριστερό
Χώρο 
Μεταλλειολόγων
ΜΕΤαλλουργών

Δεν υπάρχουν σχόλια: